Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání u NMO-P - I.

Na jednání informoval NMO-P zástupce odborových organizací působících v rezortu MO o nezbytnosti úsporných opatření v personální oblasti, vyvolaných snížením rozpočtové kapitoly rezortu MO na příští rok.

Uvedl, že konkrétní návrhy opatření budou závislé na tabulkách snížených platových tříd, které má v brzké době předložit MPSV vládě. NMO-P je zastáncem toho, aby stávajícím zaměstnancům byly v roce 2011 sníženy platy (s výhledem na jejich možné postupné zvýšení v dalších letech), čímž bude možné propustit méně zaměstnanců, než v případě jejich nesnížení a ujistil přítomné, že jeho cílem je udržet v rezortu maximum kvalitních lidí. I přesto však NMO-P předběžně odhaduje, že rezort MO bude muset ke konci roku 2010 opustit mezi 500 až 1500 zaměstnanci (bez toho, aby prozatím rozlišoval mezi VzP a o.z.). Současně ubezpečil odboráře, že ho budou zajímat jejich názory, kam až klesnout s platy a kolik lidí propustit.

Zástupci ČMOSA, SOS a SOV se následně shodli na tom, že v zájmu zachování pracovních míst rovněž upřednostňují snížení platů před propouštěním zaměstnanců, což NMO-P ocenil.

Předseda prezidia SOV (dále jen „P-SOV“) ve svém vystoupení uvedl, že SOV preferují snížení platů, ale nejprve je třeba snížit zbytné investiční a neinvestiční výdaje a jako příklad uvedl Armádní sportovní centrum Dukla a Vojenský umělecký soubor Ondráš, které rezort, kromě PR, k ničemu nepotřebuje a dále např. snížení kontingentu, který se spolupodílí na okupační válce v Afghánistánu, či sloučení Univerzity obrany Brno s Vojenskou akademií Vyškov. Dále uvedl, že má poznatky o tom, že by některým zaměstnancům vyhovovalo mít v týdnu 3 dny volna (např. pátek – sobota – neděle), takže by byli ochotni přistoupit i na 0,8 zkrácený pracovní úvazek.

P-SOV vyjádřil přesvědčení, že s novým NMO-P nebudou komunikační problémy, jaké byly s předchozím nekompetentním NMO-P, a proto SOV byly nuceny poměrně často komunikovat přímo s ministrem obrany.

P-SOV pozitivně okomentoval, že sekce personální MO zpracovala negativní stanovisko k navrhovanému zdanění přídavku na bydlení a výsluhových náležitostí VzP a ocenil, že ve stanovisku je poukázáno na možné nebezpečí soudních sporů vyvolaných různým výkladem toho, zda je možné zdaňovat již přiznané výsluhové náležitosti, nebo zda se zdanění bude vztahovat pouze na nově přiznávané dávky.

P-SOV poukázal na vyjádření ministra obrany Vondry, který v pondělí dne 9.8.2010 v Hydeparku na ČT24 uvedl, že propouštění se bude týkat především o.z. (počet propouštěných o.z. ministr později odhadl zhruba na 1.500) a že si ho letos představuje jinak než loňské propouštění, kdy z celkového počtu 2.600 propouštěných byl poměr mezi VzP a o.z. zhruba 1:1. P-SOV konstatoval, že je nesmyslné poměřovat absolutní čísla, ale je třeba počítat relativně a tím pádem bylo loňské propouštění přibližně 3:1 v neprospěch o.z. (na přelomu roků 2009/2010 bylo totiž propuštěno cca 1.500 z 10.500 o.z. a 1.100 z 24.100 VzP). V této souvislosti poukázal P-SOV i na skutečnost, že obdobné chyby v počtech se dopouští i vláda, když navrhuje „povodňovou daň“ v absolutní částce a nikoliv v relativní procentuální sazbě.

P-SOV dále poukázal na to, že u některých funkcí není potřebné, aby na nich byli zařazeni VzP, ale mohou na nich klidně „sedět“ mnohem levnější o.z. a uvedl příklady i některých konkrétních funkcí na Sekci personální MO, Ředitelství personální podpory a Sekci ekonomické MO. Poté P-SOV uvedl, že další možnosti úspor v rezortu MO vidí SOV v omezení pracovních pohotovostí, tzv. „stodvacítek“ a upozornil na to, že tzv. outsourcing může být v některých případech dražší, než „outsourcování“ služeb vlastními zaměstnanci a že rezort v minulosti v oblasti služeb snižoval za každou cenu počty zaměstnanců a často se řídil heslem, že je třeba „šetřit“ ať to stojí, co to stojí.

P-SOV též podotkl, že webové stránky www.army.cz jsou přehnaně pozitivní a optimistické a neuškodilo by, uvádět na nich i negativa a problémy, které rezort obrany tíží.

V závěru svého vystoupení zkritizoval P-SOV „úsporná opatření“ předchozího ministra Bartáka, který se zaměřil na razantní snižování počtů zaměstnanců, ale na druhou stranu vynakládal zbytečné investice např. za nevyhovující letadla CASA či ubytovnu s hotelem v ÚVN. Kritice podrobil P-SOV rovněž rozhodnutí bývalého ministra, kterým snížil počty zaměstnanců v odděleních a odborech a tím zvýšil poměr vedoucích zaměstnanců vůči řadovým zaměstnancům, což následně vedlo i k vynakládání vyšších částek na příplatky za vedení. V této souvislosti poukázal P-SOV i na potřebu zintegrovat některé činnosti v MO a na GŠ, aby nedocházelo k duplicitám a dodal, že považuje za nutné zcentralizovat personální práci, protože na každém útvaru (zařízení) má jinou kvalitu a každý z velitelů (ředitelů) ji provádí odlišně a autonomně.

Z vystoupení NMO-P dále - mimo jiné - vyplynulo, že

-          jednou z jeho priorit je kariérní řád VzP,

-          je nakloněn snížení pouze kontingentu KFOR,

-          uvažuje o sloučení UNOB a VA,

-          přídavek na bydlení by měl být v první fázi snížen (včetně jeho zdanění) o 31 % oproti jeho současné výši, ale v budoucnu by měl být nahrazen nějakou jinou „stabilizační“ dávkou,

-          o zrušení Dukly ani Ondráše neuvažuje, avšak počítá s jejich transformací,

-          intenzivně hledá veškeré možné úspory (přičemž některé z nich nastínil), aby snížil počty zaměstnanců, které bude muset propustit.

NMO-P rovněž ujistil přítomné odboráře, že všechny zákonné lhůty při propouštění – vyplývající ze zákoníku práce, kolektivní smlouvy a pracovního řádu - budou dodrženy a na závěr je požádal o náměty při hledání možných úspor, aby propouštění nemuselo býti tak drastické.

* * *

Poznámka: Lze konstatovat, že jednání bylo opravdu příjemnou změnou oproti minulým jednáním s předchozím NMO-P.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Úkolový list MO č. 513/2010-1140 z 12. srpna 2010

(Josef Tomek, 25. 8. 2010 12:56)

Ministr uložil:

1. zákaz prodlužovat pracovní poměry na dobu určitou a zákaz přijímat na takto uvolněná místa nové pracovníky (termín: ihned – provede: vedoucí přímo podřízení MO)

2. systemizovaná místa uvolňovaná podle bodu 1. zablokovat v ISSP (průběžně – NMO)

3. zjistit, kolik VzP žádá o zkrácení závazku a rozhodnout, komu lze vyhovět, a to za dodržení podmínky, že budou zachovány požadované schopnosti útvarů a organizačních jednotek OS a MO; jmenný seznam vojáků, kterým bylo vyhověno, předat NMO (do 27. srpna – vedoucí přímo podřízení MO)

4. připravit návrh ÚL ke zpracování návrhu rozhodnutí o organizačních změnách vynucených limity stanovenými pro MO v rozpočtové kapitole na rok 2011 (do 16. srpna – vedoucí přímo podřízení MO)

5. připravit novelu zákona č. 143/1992 Sb., s cílem upravit hodnostní příplatky tak, aby byla zachována úroveň celkových výdajů na ně ve stejné výši, jako v roce 2010 (do 31. srpna – NMO)

6. urychleně dokončit schvalovací proces nových tabulek počtů v působnosti NGŠ AČR, NVP, NVKPR, ŘVZ (do 23. srpna – NGŠ AČR, NMO)

Úkolový list NGŠ AČR č. 240/2010/ÚL-1416 z 16. srpna 2010

(Josef Tomek, 25. 8. 2010 12:58)

NGŠ AČR uložil:

1. zákaz prodlužovat pracovní poměry na dobu určitou a zákaz přijímat na takto uvolněná místa nové pracovníky (termín: ihned – provede: vedoucí přímo podřízení NGŠ AČR)

2. zjistit, kolik VzP žádá o zkrácení závazku a rozhodnout, komu lze vyhovět, a to za dodržení podmínky, že budou zachovány požadované schopnosti útvarů a organizačních jednotek OS a MO; jmenný seznam vojáků, kterým bylo vyhověno, předat NMO (do 26. srpna – vedoucí přímo podřízení NGŠ AČR)

3. poskytnout součinnost NMO při přípravě návrhu ÚL ke zpracování návrhu rozhodnutí o organizačních změnách vynucených limity stanovenými pro MO v rozpočtové kapitole na rok 2011 (Ř SPS MO)

4. ve spolupráci s NMO urychleně dokončit schvalovací proces nových tabulek počtů v působnosti NGŠ AČR, NVP, NVKPR, ŘVZ (do 23. srpna – Ř SPS MO)

Re: Úkolový list NGŠ AČR č. 240/2010/ÚL-1416 z 16. srpna 2010

(Rudan, 25. 8. 2010 20:45)

Děkuji Vám, pane předsedo! Jenom díky tomuto webu jsem se dozvěděl, že existuje úkolový list, který řeší podávání žádostí o zkrácení závazku.

úkolový list

(standa, 23. 8. 2010 21:53)

Doufám, že Vám Pan náměstek pošle celý úkolový list to je důleřité protože k útvarům je rozeslána jen část
1 jsou označena zase místa jako loni při Restrikci těch civilů, kteří mají smlouvu n adobu určitou v UL je označte v
2 Má se zjistit stav podaných žádostí o propuštění a ten se má hlásit datu asi 25 či 27 na MO - jen kolik je žádostí a sta řešení ,mají se doporučovat dokud to nebrání prvozním problémům nic víc
3 zpracujte zámysl obsazení míst do 2 dnů od schválené tarifikace a šup šup pohovory atd
no a něco o hodnostním to nechám na p.Hrbatovi co je v UL

Re: úkolový list

(Josef Tomek, 24. 8. 2010 23:35)

Pan náměstek mi skutečně zaslal kompletní ÚL MO č. 513 i ÚL NGŠ AČR č. 240 a během zítřka zde zveřejním "výcuc" z těchto dvou ÚL.

Re: Re: úkolový list

(Klosetcard, 24. 8. 2010 23:51)

Moc Vás prosím, abyste zveřejnil ne jen "výcuc", nýbrž úplné znění těchto úkolových listů.

Re: Re: Re: úkolový list

(Josef Tomek, 25. 8. 2010 8:34)

Scaner "stávkuje", takže opravdu to bude "výcuc" všeho podstatného

dnešní setkání s NMO -P

(standa, 24. 8. 2010 20:50)

www.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/s-propoustenim-nesouhlasime--ale-situaci-chapeme--rikaji-odbory-45840/
tak jsem si přečetl opravdu omračující informace, které si každý voják na eklep.vlada.cz může už dávno přečíst a co dál? Jen obecné věci, které nenaznačují nic. Co připravovaná změna hodností opravdu bude?. To si NMO-P myslí že vezmě 10%, odebere BoPo, sníží přídavek na Bydlení a vojáci budou skákat radostí. Ví vůbec, že když vezme za BoPo, tak ten kdo má vyšší prověrku přijde i o tento příspěvek?'dle RMO).
Co zdanění výsluh? Trochu bych mu přál dostat se do rukou velitelů nebo co víc vojáků aby odpovídal na dotazy. Vím, že to nic nepřinese když v tom nedělá, ale když nám pan ministr vybírá takové lidi do vedení armády tak co pak můžeme chtít. Odborníci si podávají žádosti a teoretici, kteří vojáka viděli přes sklo své kanceláře budou v komisích na řešení důležitých otázek armády - Pernica na peníze studentů (dnešní Lidovky) prý teoretik až na půdu.

Re: dnešní setkání s NMO -P

(Josef Tomek, 24. 8. 2010 23:00)

Stando, zřejmě Vás to neuspokojí, ale dnes se NMO-P nesetkal se všemi odborovými organizacemi působícími v armádě, ale pouze s předsednictvem ČMOSA - tedy jedné (té největší) ze tří odborových organizací v rezortu MO.

Takže jestli na jejich jednání bylo zmíněno něco o hodnostech, o PnB anebo o zdanění výsluh, Vám opravdu nepovím.

Úkolový list?

(Klosetcard, 17. 8. 2010 22:48)

Dnes se na internetu objevila informace, že podle úkolového listu MO má být letos propuštěno 1350 o.z. a 350 VZP.
Je to pravda? Bylo by možno onen úkolový list zveřejnit?
A jak je to s redislokacemi?

Re: Úkolový list?

(Josef Tomek, 17. 8. 2010 23:54)

SOV získaly obdobnou informaci o existenci Úkolového listu dnes v podvečer.

Vzhledem k tomu, že NMO-P dne 12.8. odborářům slíbil: "Budete mezi prvními, kteří se o plánovaných změnách dozvědí" - viz http://www.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/jsem-naklonen-vzajemne-komunikaci--rekl-namestek-hrbata-odborarum-45266/, požádal jsem ho zruba před 2 hodinami o informace k existenci a obsahu úkolového listu.

Takže na tvou první otázku nejsem nyní schopen říci, zda je to pravda či není.

Domnívám se, že Úkolový list, pokud nebude obsahovat utajované informace (podle zákona o OUI) nebo důvěrné informace (ve smyslu ZP) a ministerstvo obrany jej poskytne, může být bez problémů zveřejněn.

O redislokacích mám info zatím pouze jen z jednání s NGŠ AČR ze dne 1.4.2010 - viz https://sov-info.estranky.cz/clanky/omdz/hromadne-propousteni-2010.html , ale gen. Picek mi brání v jejich zveřejnění, protože je označil za důvěrné ve smyslu zákona o OUI (podle mne ale protiprávně).

Re: Re: Úkolový list?

(Klosetcard, 20. 8. 2010 22:39)

Údajně se má jednat o Úkolový list ministra obrany č.513/2010-1140.

zrušení Dukly

(kartáb, 19. 8. 2010 16:19)

Bodejť by Hrbata chtěl zrušit Duklu, když si chodí na Julisku zaběhat a kamarádí se tam s leckým.

Jen se ho předsedo zeptej, jaké duklácké věci si 11.8. nafasoval na Julisce přímo od Priščáka - ani to nemohl v autě uvízt :(

počet

(standa, 15. 8. 2010 12:00)

tak i přesto že jste jednali už Náměstka- věděl že se jedná o 1 700 míst a kolik je z toho vojáků (respektive vojenských míst- přes 300)

Re: počet

(Josef Tomek, 15. 8. 2010 14:17)

Díky za info, ale nám ve čtvrtek NMO-P Hrbata tvrdil to, co je uvedeno výše, tzn.:
- že to bude mezi 5OO a 15OO zaměstnanci
- že zatím neví, kolik vojáků a o.z. to bude