Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání u NMO-P - II.

30. 8. 2010

Jemně tendenční shrnutí jednání z pohledu MO naleznete na webu

http://www.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/slib-intenzivne-komunikovat-s-odbory-michael-hrbata-plni--46138/ ,

avšak jelikož se  redaktorce tentokrát úplně nepodařilo zaznamenat to podstatné - tedy kromě úžasných fotek :-) - tak, jak se bude postupně předsedova (P-SOV) paměť rozpomínat, se budeme snažit tento příspěvek o tomto jednání postupně doplňovat (a zpřesňovat) i z pohledu SOV.

Ze slov NMO-P - mimo jiné - vyplynulo:

 • potvrzeno 700 propouštěných o.z., což odpovídá úspoře na platech včetně pojistného ve výši cca 283,5 mil. Kč (kolik z propouštěných bude vedoucích zaměstnanců, to rezort zatím netuší...)
 • propouštěných VzP z důvodu rušených míst budou maximálně desítky (převážně na UNOB) a zbytek do avizovaných 350 míst, bude pouhé rušení neobsazených míst
 • možná dojde i ke zrušení některých posádek (které to budou nebylo však ani naznačeno)
 • ke snížení tarifních platů o.z. i VzP zaslal NMO-P Úřadu vlády stanovisko, které zní: "snížit platy plošně o 10 %"
 • případné snížení tarifních platů je prý legálním krokem a nejde o jednostranné nedodržení pracovní smlouvy, resp. "služební smlouvy"
 • změna (snížení, resp. chcete-li "degradace") hodností k 1.1.2011 není prý organizační změnou ve smyslu § 19 odst. 1 písm. e), ale změnou ze zákona
 • zdanění PnB by mělo být odsunuto o 1 rok (do té doby se zřejmě  změní na jiný druh náležitosti...)
 • byly zahájeny práce na návrhu, aby nebyl možný souběh "výsluháče" s platem pobíráným ve státní sféře!
 • u vojáků-studentů na UNOB je připravovváno přehodnocení (včetně snížení) dosavadního paušálního způsobu odměňování (nyní studenti pobírají cca 13.000 Kč měsíčně) na motivační systém

Ze slov P-SOV - mimo jiné - vyplynulo:

 • nesouhlas s propouštěním tak velkého množství o.z.
 • snižování počtů by mělo být alespoň o 1/4 roku odloženo, aby mu předcházela zralá úvaha (audit) a aby se opět nezvrhlo v bezkoncepční plošné škrtání, až v "cochcárnu", stejně jako tomu bylo v minulém roce
 • měl by se výrazně změnit poměr mezi počty osob v AČR a v MO ve prospěch AČR (dtto mezi počty "bojovníků" a úředníků)
 • upozornění na to, že o.z. je levnější než VzP a některá místa (zejména na MO či GŠ) mohou být bez problémů zcivilněna (jde o desítky až stovky míst)
 • upozornění na duplicitu  v rámci integrovaného MO a GŠ = 2 inspekce a triplicitu = sekce ekonomická MO x HFÚ MO x ÚřFS GŠ
 • je třeba snížit počet vedoucích zaměstnanců
 • nesouhlas se snížením tarifů, tak jak je předkládán v návrzích MPSV
 • podpora demonstrace policie a hasičů a účast SOV na ní
 • další bude doplněno (SNAD, protože ty klikyháky se po P-SOV strašně špatně čtou) při další aktualizaci...  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

rušení posádek

(Klosetcard, 10. 9. 2010 0:34)

V článku se píše:
"možná dojde i ke zrušení některých posádek (které to budou nebylo však ani naznačeno)"

V magazínu MF DNES 9. září je rozhovor s ministrem dopravy. Říká v něm (str. 20), že se na vládě projednávalo, že "ministerstvo obrany musí rušit některé posádky".

Tak které to budou?
Pro řadu lidí to může být významnější, než snížení platu ...

Tarifní platy 2011 - postoj MPSV

(Josef Tomek, 5. 9. 2010 14:06)

Vypořádání připomínek k novelizaci tarifních platů

1) VzP naleznete na http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=vp_korn88ufxrc5.doc - má být zachována současná konstrukce stupnice platových tarifů snížená "POUZE" o 10 %

2) o.z. naleznete na http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=vp_korn88uhtcyr.doc - má být přijata "varianta I.", tzn. nebude zohledněna započitatelné praxe = budou zrušeny platové stupně

Souběh

(Jiřík, 1. 9. 2010 20:43)

MO a jeho náměstci zřejmě přehlédli, že byl nedávno přijat antidiskriminační zákon. Ten kdo pobírá výsluhový příspěvek ho pobírá proto, že splnil zákonem stanovené podmínky vůči MO. Nyní ho chce MO potrestat za to, že tyto podmínky splnil??? Tomu přestávám rozumět. Tento záměr je i v rozporu s mezinárodními smlouvami, který mi je ČR vázána. Uskutečnit tento záměr by vyžadovalo změny řady právních předpisů a odsoutení od mezinárodních smluv. Ekonomický přínos pro MO bude nula. Pan náměstek Hrbata by si neměl dělat z ostudy kabát, vypouštěním podobných úvah z úst. Pokud vím podobné nápady byly vypouštěny i v minulosti, ale nikdy nebyly realizovány vzhledem k jejich (v podstatě)právní nemožnosti. Pokud tedy žijeme v právním státě a p. Hrdata není diktátor typu Sadáma Husajna.

Zastavení výsluhových příspěvků

(Miroslav Procházka, 31. 8. 2010 7:03)

Doporučuji přečíst důvodovou zprávu k zákonu 221/1999 na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=139&CT1=0
V části věnující se výsluhovým náležitostem není nic o znevýhodnění při dalším zaměstnávání ve státní službě a nemá vazbu na budoucí povolání, ale pouze na odsloužené (odpracované) roky v armádě a jedná se o součást benefitního systému, který motivuje ke vstupu do armády.
Z ekonomického hlediska je pro MO stejný ekonomický náklad na variantu - bývalý VZP (s výsluhovým příspěvkem) na místě OZ
i pro variantu bývalý VZP (s výsluhovým příspěvkem) mimo resort a placený "jiný" OZ. Ve finále se může jednat naopak o mírně zvýšené náklady na "zapracování" do vojenského prostředí.

Re: Zastavení výsluhových příspěvků

(Petr, 31. 8. 2010 21:37)

Připravovaný návrh souběhu výsluhového příspěvku, ač je připravován rezortem MO, povede k legislativní změně, která se bude týkat všech příslušníků ozbrojených sil/bezpečnostních sborů, anebo je tato změna "určena" pouze vojákům z povolání? Může mi někdo na tuto otázku odpovědět? Jinak naprosto souhlasím, a to ze své dlouhodobé zkušenosti z rezortu, že se nakonec podaří aby ti schopní bývalí VZP odešli raději mimo státní službu. Ve finále to pak rezort přijde dráze-zaplatí plnou rentu a plat pro nově přijatého zaměstnance (o nějakém proškolení apod. ani nemluvě).

Souběh

(Standa, 31. 8. 2010 21:00)

Já přestávám rozumět tomu co se děje
Jaká analýza kolik lidí bere výsluhu a je u armády zaměstnáno - vše je v ISSP to už dávno mohlo být spočítáno (a určitě už je)
pokus o odhad - něco málo u útvarů - jednotlivci, pak něco málo na štábech (OTV a něco k tomu) pak Vyškov (lektoři, učitelé, doktríny), UO Brno (určitě učitelé větší část o.z.) no a zbývá Praha - sekce, odbory atd. tam je toho určitě víc jak 80 % o.z. k tomu něco Voj. policie, VOZ (tam jich taky bude dost) no a jsme na čísle před 1800 až 2200 o.z. s celkového počtu - to přece není moc. Důvod ?:
Přes veškerou snahu se dělá problém s takových výplat ale ona to žádná tzv. úspora pro armádu nebude.
Tak to zařazený voják - (nehovořím o místech kde nemá na nic vliv)- odsloužil co měl armádě,problematiku zná, je odborníkem ve své oblasti - pak tedy kdo by jej měl nahradit?.
Do takového zaměstnance už nedáte do přípravy, zaškolení, vzdělání ani korunu (jen tu výsluhu). Zná problematiku jako nikdo, v podstatě druhý den po nástupu pracuje - není potřeba žádný adaptační proces na nové prostředí, nikdo se mu nemusí věnovat (zaškolovat a tedy nedělat svoji práci).
A taky je nutno se podívat kolik takových bere tu "velkou " výsluhu. To jsou taky jednotlivci , kteří mají tu výsluhu jinou než normální voják.
Prosím spočítejte si kolik bere voják s % mzdou 22 tisíc po 15 letech 1100,- nebo po 20 letech 7900,-
nebo % mzda 35 tis po 15letech 1700,- a po 20 letech - 12600,-,
Pro srovnání kolik by stálo zaškolení - učitele na leteckou problematiku, taktiku když to nebude voják, ale i pracovník u finanční služby a i jinde.

Proto šetřeme tak kde to je potřeba, ale taková investice do lidí se nám vždycky vrátí.

Souběh

(Pavel, 30. 8. 2010 21:35)

Takže-pokud budu pobírat výsluhový příspěvek,tak bude pro mne jakékoli místo ve státní správě "zapovězeno"?Pokud vím,tak zák.č.221/1999 zastavoval vyplácení příspěvku pouze při nástupu do služebního poměru.Zajímalo by mne,v kterém státě je zakázán tento souběh.Dále jaká by byla úspora v případě,že dotyčný bude pracovat mimo státní správu a jeho místo bude stejně obsazeno?Proč se tedy povolilo pracovat důchodcům,když pobírají důchod (resp.sociální dávku)ze státních prostředků a není jim důchod krácen daní (až od násobku výdělku ročně a poměrně vysoké částky)?Nedojde tady k diskriminačnímu a populistickému tlaku,který je "úspěšně" rozdmýcháván před veřejností?

Re: Souběh

(Josef Tomek, 31. 8. 2010 11:50)

Předem upozorňuji, že jde zatím jen o ZÁMĚR rezortu, ale dodávám, že to vypadá, že jde o záměr velmi vážně míněný.

K tvému komentáři:
a) místo ti zapovězeno nebude, ale byl by ti na tomto "státním" místě pozastaven/omezen "výsluháč"
b) jak je to v jiných státech NATO a EU zatím nevím, ale doufám, že nám to NMO-P sdělí
c) úspora by byla nulová
d) rezort MO tvrdí, že to není stejné, jako důchod
e) jednoznačně: diskriminace a populismus!

Jestliže

(Wenda, 31. 8. 2010 10:07)

se budu (teoreticky) ucházet o místo školníka na ZŠ s platovou třídou 5,tak mám taky smůlu,co?
Ta změna se nemůže promítnout do 221/1999, ale do zákoníku práce.A to bude napadnutelné z důvodu diskriminace jedné části zaměstnanců proti druhým.A pokud jsem v odborech,budu iniciovat tento dotaz,aby mi byl vysvětlen z právní stránky vzhledem k listině práv a svobod.Nejde to ani jako střet zájmů (nemohu ovlivňovat a zvýhodňovat druhou stranu).Možné by to snad bylo,kdyby existoval tzv.zákon o státní službě-ten se ale nebude vztahovat na všechny zaměstnance.