Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stížnost na NMO-E a politování nad NMO-Z

16. 8. 2009

Předseda prezidia SOV zaslal ministrovi obrany e-mail s tímto textem:


"Vážený pane ministře,

čtvrtek dne 13. srpna 2009 rozhodl o tom, že v podzimních volbách zcela jistě nebudu volit ODS! A proč? Protože na post ministra obrany jste byl nominován touto stranou a zjevně se obklopujete lidmi, kteří jsou podle mne naprosto nedůvěryhodní a tím znedůvěryhodňujete i celý rezort ministerstva obrany (MO).

Vysvětlení:

Ve čtvrtek jsem jako předseda prezidia Samostatných odborů vysloužilců (SOV) absolvoval - spolu se zástupci dalších dvou odborových organizací - dvě jednání s Vašimi náměstky ohledně hromadného propouštění v rezortu MO ke dni 31. 12. 2009, a velice jemně řečeno - jsem ještě nyní zděšen.

První jednání s náměstkem pro ekonomiku (NMO-E) Ing. Perutkou mne opětovně utvrdilo v tom, že v rezortu MO je porušován zákoník práce, například tím, že namísto toho, aby zaměstnankyni, které je rušeno její tabulkové místo v oddělení finanční kontroly k 31. 12. 2009, byla nabídnuta jiná vhodná práce v rezortu MO (a bylo tak učiněno za dost § 62 odst. 3 zákoníku práce: „Předmětem jednání s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců je dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele.“), má být tato zaměstnankyně propuštěna z organizačních důvodů. Leč na jiné místo - v tomtéž oddělení - má být přijata od 1. 9. 2009 nová zaměstnankyně z „mimorezortu“, a to prý se souhlasem náměstka pro věci personální. Přesto si NMO-E dovolil do písemné informace o organizační změně ve smyslu ustanovení § 62 odst. 2 zákoníku práce pod čj. 3028/2009-8201, kterou předal odborovým organizacím, uvést, že pro tuto zaměstnankyni nebude od 1. 1. 2010 jiné vhodné funkční zařazení, čímž je dán výpovědní důvod. Takže NMO-E lže? Vlastně ani ne! Ono totiž dne 1. 1. 2010 bude již opravdu ono volné místo obsazeno novou zaměstnankyní z „mimorezortu“. Proč se ale NMO-E nechce s odborovými organizacemi dohodnout na tom, že zaměstnankyni, které je rušeno místo, nabídne zařazení na nové místo již od 1. 9. 2009 a novou zaměstnankyni z „mimorezortu“ nebude k tomuto dni vůbec přijímat? Relevantní informaci se nám z NMO-E nepodařilo, ani přes opakované dotazování, vymámit.

Proto Vás, pane ministře, žádám, aby Vaše inspekce prošetřila,
1) zda není uvedeným jednáním NMO-E porušen zákoník práce,
2) zda není za zamýšlenou personální výměnou „staré“ zaměstnankyně za „novou“ pouze účelovost a podjatost pana ředitele oddělení finanční kontroly vůči propouštěné zaměstnankyni, která si na něho v minulosti osobně stěžovala,
3) zda nesouvisí přijetí nové zaměstnankyně s její potenciální budoucí prací ve prospěch Vojenské družstevní záložny, v níž je pan ředitel oddělení finanční kontroly předsedou představenstva.

Druhé čtvrteční jednání s náměstkem pro zahraničí (NMO-Z) Ing. Fulíkem mne však zcela „dorazilo“. Ne snad tím, že by schůzka, naplánovaná na 16,00 hodin, začala až v 16,10 hodin, ale především jednáním pana náměstka. Po přivítání (včetně jeho výroku „Jé, Vás je.“) nám sdělil, že právě přiletěl letadlem (zřejmě nelhal - opravdu mi připadal dosti unaven) a že se máme ptát, na co chceme - a mně připadalo - že ani vlastně neví, proč jsme se u něho (spolu se zástupci dalších dvou odborových organizací) na jednání sešli a o čem jednání vůbec bude. Na otázky, jaké se chystají v jeho podřízenosti organizační změny a kolik zaměstnanců bude propuštěno, odpověděl, že se snad nebudeme navzájem přezkušovat a že se ptáme skoro jako novináři, ale že je na to zvyklý a následně předal slovo své podřízené, která nám, byť trochu zmateně, sdělila fakta ohledně propouštění v přímé podřízenosti NMO-Z. Poté nás NMO-Z vyzval k dalším otázkám. Na můj dotaz, zda se - obdobně jako u NMO-E - chystá do konce roku přijmout nějakého nového pracovníka z „mimorezortu“, odpověděl, že ne. Na můj dotaz, zda jeho úsek pro dva propouštěné zaměstnance hledal v rámci rezortu MO volná místa, mi sdělil, že ne. Z dalšího rozhovoru (a z uvítacího „Jé, Vás je.“) jsem nabyl dojmu, že NMO-Z vůbec netuší, kolik odborových organizací působí v rezortu MO - ačkoliv na mou otázku na toto téma odpověděl, že u něho nejsme kvůli tomu, abychom jej přezkušovali.

Závěrem jsem se ze zvědavosti dotázal, proč má jako NMO-Z - tedy Váš náměstek pro zahraničí - v podřízenosti sekci správy majetku a veškeré příspěvkové organizace a státní podniky. Odpověď zněla, že protože tak pan ministr rozhodl. Podotkl jsem, že mi to vzhledem k názvu jeho funkce nepřipadá vůbec logické, načež mi sdělil, že pokud k tomu mám výhrady, tak ať se zeptám Vás. Takže, pane ministře, tímto to činím a ptám se na uvedenou nelogičnost Vás, když mi Váš NMO-Z nebyl schopen vyargumentovat odpověď sám. Za Vaši odpověď předem děkuji.

Mám-li porovnat obě čtvrteční jednání, nezbývá mi než konstatovat, že NMO-E byl na jednání s odboráři opravdu výborně připraven, i přesto že jsem s ním v mnoha věcech nesouhlasil a měl jsem výhrady i k rozvleklosti jeho projevu. To co však předvedl (vlastně nepředvedl) NMO-Z, se mi jevilo jako neprostá nepřipravenost, nekompetentnost a směsice pseudoasertivity a arogance. Leč opravdu nelituji, že jsem se s panem NMO-Z setkal, protože to byl vskutku zážitek neskutečný a k nezaplacení. Snad si lze jen povzdechnout, že je veliká škoda, že zmíněné jednání nebylo zaznamenáno např. na diktafon, protože nevěřím, že někdy se něco takového může ještě opakovat.

Opravdu jsem nyní v očekávání, který náměstek či jiný funkcionář MO nás odboráře pozve na jednání jako další a zda to ještě může být vůbec horší. Ale osobně si myslím, že zcela určitě ne, že dno jsme si již zažili ve čtvrtek na jednání s NMO-Z. Opravdu mi, pane ministře, věřte, že s takovýmto jednáním jsem se ještě v životě nesetkal a naprosto nechápu, že takovéhoto člověka jste jmenoval svým náměstkem. Ale děkuji Vám, alespoň pro parlamentní volby mám už jasno, koho volit určitě nebudu. Ale co je to pro ODS jeden hlas, že? Spolehněte se však, že s chutí a rád svou čtvrteční zkušenost, především s NMO-Z, předám i svému nejbližšímu okolí a třeba se mi podaří „zlomit“ i několik dalších lidí.

Pane ministře, výše uvedené výhrady, týkající se možného porušení zákoníku práce ze strany NMO-E, berte současně jako stížnost na tohoto funkcionáře, avšak to, co jsem uvedl vůči NMO-Z, jako stížnost neberte, protože to opravdu není na stížnost, to je spíše k politování, k pláči či přímo k popřání soustrasti.

Závěrem Vás žádám, abyste zvážil doporučení SOV, aby veškeré jednání rezortu MO s odborovými organizacemi byla digitálně zaznamenávána, což povede k nezkreslenosti případného zápisu a bezesporu zvýší kultivovanost projevů zúčastněných stran.

S přáním šťastnější ruky při volbě těch, kterými se obklopujete

Josef TOMEK
občan, volič a předseda prezidia SOV

PS: Rovněž nechápu, pane ministře, logiku toho, proč v době snižování počtů rezortu MO o 4.500 tabulkových míst bylo dne 30. června 2009 jmenováno prezidentem republiky - zřejmě i na Vaše doporučení - 6 nových generálů!?"

 

Náhledy fotografií ze složky ZoP

 

Komentáře

Přehled komentářů

Ad Eva 26.8./17:40 - 3.část

(Josef TOMEK, 7. 9. 2009 19:00)

Do fotogalerie jsem umístil odpověď na můj e-mailový podnět k záznamům o personálním pohovoru, kterou jsem obdržel dne 4. září 2009 od ředitele ŘPP.

Ad Franta 19.8./17:09

(Josef TOMEK, 4. 9. 2009 16:00)

Vážený Franto, dle mých informací bude k 31. prosinci 2009 z útvaru v Dobrušce propuštěno 28 občanských zaměstnanců (13 mužů a 15 žen) a namísto nich nebude - vzhledem k "stopstavu" - nikdo přijat. Pokud máte přesnější a konkrétnější informace, neváhejte mne informovat na sov.prezidium@seznam.cz.

Ad Eva 26.8./17:40 - 1.část

(Josef TOMEK, 26. 8. 2009 22:49)

Vážená Evo, díky moc za dotaz, na který mám jedinou odpověď: Není to správné, ba ani normální!

Ale bohužel mám v podstatě obdobnou osobní zkušenost s pracovníky přímo ze sekce personální MO, kdy mi tito rovněž bránili vyjádřit se přímo do záznamu o pohovoru.Já jsem to vyřešil tak, že když mi záznam, kde byly uvedeny pouze jejich „výplody“ předložili k podpisu, tak jsem místo toho, abych podepsal, vepsal rukou, do již vytištěného záznamu, vše, co jsem chtěl do záznamu uvést, a teprve potom jsem záznam podepsal. Sice protestovali, leč přece jen vážím cca metrák, takže se mi papír nesnažili vytrhnout :-)

Ale Vám bych doporučoval si na takovéto jednání personalistů písemně stěžovat a neřešit jej konfrontačně jako já. A vzhledem k tomu, že je jasné, že v případě propouštění jste v časové tísni, tak bych doporučoval směřovat stížnost přímo na IMO a kopii poslat na vědomí služebním postupem. O tříčlenné „personální“ komisi, kterou zmiňujete, jsem v životě neslyšel, ale je klidně možné, že opravdu takový metodický postup existuje :-)

Ad Eva 26.8./17:40 - 2.část

(Josef TOMEK, 26. 8. 2009 22:48)

Zastupuji sice - jako předseda odborové organizace - občanské zaměstnance a nikoliv vojáky z povolání, ale Váš problém je určitě nutné zobecnit, jelikož se může dotýkat i personálních pohovorů vedených s o. z. Proto jsem e-mailem zaslal Váš dotaz jako podnět ředitelům SPers MO a ŘPP a v kopii NMO-P, řediteli IMO, NGŠ AČR a hlavnímu praporčíkovi AČR a okomentoval jsem jej, cituji:

„Vážení páni ředitelé, domnívám se, že by bylo velice vhodné a moudré, centrálně poučit všechny „pseudostatutáry“, kteří disponují přenesenou personální pravomocí, že v záznamu o pohovoru musí být uvedeno vše, co bylo u pohovoru řečeno, tzn. že do pohovoru je nutné uvést vše, co si voják či OBČANSKÝ ZAMĚSTNANEC přeje, aby tam uvedeno bylo. Nelze mu tedy v žádném případě diktovat, že podepíše předem připravený souhlasný záznam o pohovoru (či v „lepším“ případě záznam, v němž si může vybrat z možností „souhlasím-nesouhlasím“), avšak vyjádřit se k „pohovorované“ věci nemůže.
Věřím, že okamžitým a důrazným poučením „pseudostatutárů“ lze předejít případným stížnostem na jejich personální práci při provádění personálních pohovorů.
Současně vyjadřuji víru, že chystané přepodřízení ŘPP pod SPers MO - mimo značné snížení počtu vedoucích míst - zkvalitní a sjednotí personální práci v celé OSS-MO a zamezí obdobným excesům personálních a velitelských orgánů na všech stupních řízení.“

Tolik můj doplňující komentář k Vašemu dotazu. Tak počkáme a uvidíme, co se stane a zda „pseudostatutárové“ budou při pohovorech postupovat již správně a normálně.

Propuštění

(Eva, 26. 8. 2009 17:40)

Myslíte si pane předsedo, že je správné, když jsem teď při personálním pohovoru při propuštění ze služebního poměru chtěla do záznamu o personálním pohovoru uvést, že s propuštěním nesouhlasím a doplnit proč s ním nesouhlasím, ale bylo řečeno, že musím podepsat nebo nepodepsat předem personality připravený personální pohovor, že s propuštěním souhlasím a neuvádět žádné jiné svoje vyjádření? A pokud pohovor nepodepíšu, tak bude ustavena tříčlenná komise, která to sepíše a potom ho může velitel odeslat i bez mého podpisu.

Znám podobný případ z GŘ ČD r 2004

(soul, 25. 8. 2009 22:00)

jmenuje se ředitel odboru,aby vyhodil nepohodlného pracovníka,a jakmile udělá tuto špinavou práci, vzápětí je propuštěn také......A pak ten bývalý ředitel odboru brečí, jak mu jeho dobrodinec sliboval,že když to udělá,tak ho povýší, a on ho místo toho propustil pro xxx důvod....Na podrazy se najímají pracovníci zvenku,....

Dobuška

(Franta, 19. 8. 2009 17:09)

To není nic nového, to je klasický armádní přístup - stejně tak to bylo i v Dobrušce, kdy 30 ženskejch dostalo výpověd a ihned se na jejich místa nabírali jiní adepti.
No prostě bordel a HNUS, mokrým hadrem přes držku a byl by klid!!!