Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program SOV na období 2008 - 2010

26. 11. 2009

P R O G R A M

Samostatných odborů vysloužilců

na období 2008 - 2010

1. Antikorupce a antiklientelismus

1.1 Všechna volná místa v rezortu MO zveřejňovat na ŠISu a FISu a denně je aktualizovat - k tomu využít výstupy z ISSP.

1.2 Vedoucí místa od vedoucího oddělení po NMO obsazovat na základě výběrových řízení.

1.3 Při reorganizačních změnách zavést nabídkovou povinnost jako obranu proti účelovým změnám.

2. Rovnost mezi občany a zaměstnanci

2.1 Uzákonit možnost odborově se organizovat i pro vojáky z povolání.

2.2 Zavést tělesnou přípravu pro všechny občanské zaměstnance.

3. Zkvalitnění personální práce

3.1 Personální práci vykonávat rezortem MO z centra a netříštit ji mezi útvary a zařízení.

3.2 Zavést omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci s náhradou mzdy ve výši 100 % po dobu jeho zdravotní indispozice, v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce. Omluva by se poskytovala z důvodu překážky v práci spočívající ve zdravotní indispozici zaměstnance, která mu brání ve výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, přičemž zaměstnanec by nebyl povinen tuto překážku prokazovat.

4. Zlepšení platových podmínek

4.1 Pracovní pohotovost omezit a odměňovat ji paušální částkou - ušetřené platové prostředky využívat jako motivační složku.