Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky k RMO o pohotovostech

21. 10. 2007

K návrhu RMO „Druhy pohotovostí v resortu Ministerstva obrany a způsob určování do nich“ odeslaly SOV panu NMO-P následující zásadní připomínky:

SOV nesouhlasí s tím, aby problematika pracovní a bojové a mobilizační pohotovosti (BoMoPo) u občanských zaměstnanců byla řešena samostatným RMO a považují za nutné, aby byl její obsah zakomponován v souladu s § 306/1 zákoníku práce do pracovního řádu.

SOV nesouhlasí s tím, aby BoMoPo u občanských zaměstnanců stála mimo pracovní smlouvu a požadují, aby zařazení do BoMoPo bylo součástí pracovní smlouvy a veškeré úkony související s BoMoPo byly řešeny v rámci zákoníku práce.

SOV postrádají v návrhu RMO řešení odměňování při určení a vyčlenění k plnění úkolů BoMoPo, avšak předem odmítají, že např. vyčlenění k plnění úkolů BoMoPo v mimopracovní době bude odměňováno pouze zvláštním příplatkem podle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

SOV považují za diskriminační, že vojákům může být nařizována služební pohotovost i ve vojenských objektech, aniž by taková pohotovost byla považována za výkon práce podle § 3/1 zákona č. 143/1992 Sb. a aniž by byla odměňována platem, resp. příplatkem za práci přesčas, a požadují, aby Ministerstvo obrany urychleně iniciovalo změnu § 19 zákona č. 143/1992 Sb.

SOV požadují, aby i odborové organizace byly stranou účastnící se dohody o počtech občanských zaměstnanců zařazovaných v rezortu MO do BoMoPo a o počtech občanských zaměstnanců, u nichž může být požadována související pracovní pohotovost.