Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je senátor Vondra ještě vůbec ministrem obrany?

14. 11. 2010

Od: sov.predseda@seznam.cz
Komu: hrbata@army.cz
Kopie: michael@hrbata.cz
Předmět: Je senátor Vondra ještě vůbec ministrem?
Datum: 13.11.2010, 01:28:24
----------
 

Vážený pane náměstku,

vyřiďte - prosím - ministru Vondrovi, až se s ním uvidíte, že ho pro jeho včerejší chování v Senátu již za ministra obrany nepovažuji. Nechápu, jak se může někdo, kdo podepíše "hafo" připomínek proti vládnímu návrhu na zdanění výsluh a přídavku na bydlení, rozdvojit tak, že následně hlasuje pro jejich zdanění. A navíc, ministr Vondra včera k problematice, která se týkala vojáků a vysloužilců, na půdě Senátu vůbec nevystoupil - neřekl ANI JEDNO SLOVO! Alespoň to vyplývá ze stenozáznamu z 25. schůze Senátu - viz http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=57410&id_var=48694

Ministr Vondra by se měl vážně zamyslet nad tím, zda bude "ministrovat" (společně s Grundy, Picky...) anebo bude "senátorovat". Jsem ale přesvědčen o tom, že ministr, který se není schopen otevřeně zastat svých vojáků (aktivních i vysloužilých) by to měl "zabalit". A čím dřív, tím líp!

Včera mne ministr Vondra opět a definitivně ujistil o tom, že on rozhodně není mužem, který by byl schopen useknout - byť jediné - "chobotničí chapadlo" či ořezat nějaké "sádlo". Začíná mi připadat úplně stejně nekompetentní, jako byli Parkanová s Bartákem, a vypadá to, že se sám stává "sádlem"...

A proč jsem mu to nenapsal sám? Po včerejšku už mi za to Vondra opravdu nestojí...

S pozdravem a poděkováním za vyřízení vzkazu

Josef Tomek
předseda prezidia SOV

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vysluha

(pavel, 8. 4. 2011 21:34)

serou me,zlodejove

K Vondrovi a ke zdanění výsluh

(1pan, 29. 1. 2011 11:27)

Tak nějak jsem poprvé zabrousil na vaše stránky a oceňují úsilí předsedy SOV pana Tomka. Vondra? Proč ten by se zastával proti snahám celé vlády vojáků. Vždyť mu jde jen o vlastní korýtko. A dokud si u něj bude chrochtat, bude spokojen. A zdanění výsluh? To je sprosťárna do nebe volající. Protože, vážení, co brání v tom, že když dnes je to jen 15%, tak zítra to může být procent 50? Prostě nás všechny tento stát, který už nejméně od r. 1995, kdy bylo poprvé sáhnuto na výsluhy vojáků a policistů, není právním státem. Všichni jsme totiž uzavřeli smlouvy a ukazuje se, že tyto smlouvy jsme byli povinni doddržet jen my, ale stát ne! Kdo přece závazek ke službě 20 let nesplnil, toho propustili a musel platit za školu! Nebo snad nevíte, že výsluhový příspěvek byl do 31.12.1995 valorizován jako částečný invalidní důchod? Od 1.1. 1996 jej těm, co ho pobírali zrušil tím, že přestal vyplácet jeho základní výměru a začal valorizovat jen procentní výměru aniž by vydal někomu nějaké rozhodnutí o úpravě VP. No a od účinnosti nového zákona č. 221/1999 Sb. Vám tuto procentní výměru zvyšuje už jen v poloviční výši - a to jste při těchto dvou předchozích změnách nijak neprotestovali, že? Jo, jinak částečný invalidní důchod se valorizuje stále podle předpisů platných před 1.1.1996- tj. patří k němu jak procentní výměra, tak zvyšování základní výměry a zrovna tak pobírají od 1. 1. 1996 důchod za výsluhu let i výkonní letci. Můžete se jich zeptat. Tak byl tento důchod, který s novým zákonem o důch. pojištění 155/1995 Sb. zanikl převeden d 1.1.1996. Přitom jeho charkter je naprosti stejný jako charakter VP. Bucheň? Můj naprostý souhlas s veridktem ESLP. Je to majetkové právo a když nám ho nechce stát dát vůbec nebo stále klešťovat, o čem to svědčí. Zase jen o jediném. Nejsme právní stát a moho si proto s námi poslanci se všemi svými výsadami, na které si sotva kdy sáhnou, dělat co chtějí. Kdybych se snad v něčem mýli, opravte mě.

Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

(Vodnar, 16. 1. 2011 17:50)

Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

Celý rozbor předchoyí žaloby na ČR
Doc.JUDr.Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Kazuistika (Bucheň v. Česko) vyhraný soudní spor o VP
Příspěvek č. 160 ze dne 14. 01. 2011, 17:57:39
...Evropský soud pro lidská práva

· Kazuistika (Bucheň v. Česko)
Pan Anton Bucheň byl od roku 1972 vojákem z povolání a později se stal vojenským soudcem. V souvislosti s připravovaným zrušením vojenských soudů byl propuštěn ze služebního poměru vojáka a od 1. ledna 1994 byl přidělen jako civilní soudce ke Krajskému soudu v Ostravě.
V téže době vojenský úřad sociálního zabezpečení potvrdil nárok pana Bucheně na přiznání výsluhového příspěvku do 16. dubna 2011, avšak zároveň rozhodl, že se vzhledem k ustanovením zákona č. 304/1993 Sb. výplata příspěvku pozastavuje až do ukončení výkonu funkce soudce. Proti tomuto rozhodnutí byl v červnu 1994 podán opravný prostředek k Městskému soudu v Praze, který věc postoupil k rozhodnutí Vrchnímu soudu, jenž rozsudkem ze dne 28. března 1997 návrh zamítl s odůvodněním, že v tomto případě je nutno přihlédnout k tomu, že navrhovatel bezprostředně po skončení služebního poměru nalezl profesionální uplatnění na úrovni odpovídající jeho dosavadního zařazení. Jsou tedy dána objektivní kritéria pro diferencovaný postup založený právní úpravou a nejedná se tedy o porušení principu rovnosti před zákonem. Státu je totiž nutno přiznat i oprávnění, aby z poskytování výhod vyplývajících ze služebního poměru vojáků z povolání vyloučil určitou část osob, u nichž tato objektivní kritéria nejsou buďto zcela, anebo v podstatné části splněna. Na tomto státním privilegiu nemění nic ani skutečnost, že některým bývalým vojenským soudcům a prokurátorům, kteří později nebo za poněkud odlišných podmínek rovněž nalezli uplatnění v civilní justici, výplata výsluhového příspěvku pozastavena nebyla.
V přímé návaznosti na uvedený rozsudek uplatnil pan Bucheň 16. května 1997 evropskou ústavní stížnost, v níž mimo jiné argumentoval tím, že v době vydání rozsudku Vrchního soudu alespoň třicet pět bývalých vojenských soudců a prokurátorů přidělených k obecným soudům pobírá výsluhový příspěvek, a to na rozdíl od dvaceti čtyř bývalých vojenských soudců, jimž bylo vyplácení příspěvku pozastaveno na základě zákona č. 304/1993 Sb. Evropský soud pro lidská práva neměl na základě tohoto doložitelného tvrzení pochybnosti o tom, že došlo k rozdílnému zacházení, pokud se jedná o vyplácení příspěvku různým kategoriím bývalých vojáků. Pro úspěch stížnosti bylo ovšem rozhodné ve smyslu ustálené judikatury odvíjející se zejména od rozsudku Stubbings a spol. z 22. října 1996 to, že pro uvedené rozlišování mezi osobami nacházejícími se v obdobných nebo srovnatelných situacích neexistovalo žádné objektivní či rozumné zdůvodnění. Snaha české vlády ušetřit na výplatě výsluhových dávek je sice srozumitelná, Evropský soud pro lidská práva však nepřesvědčila, neboť - jak čteme v bodě 75 rozsudku ESLP ze dne 26. listopadu 2002 - i kdyby byl brán v potaz prostor pro uvážení, kterým stát disponuje při nakládání s veřejnými prostředky, žádný jiný argument, který by byl schopen ospravedlnit nerovné zacházení v tomto případě v podstatě neexistuje. Jinými slovy: ekonomická racionalita není totéž co racionalita právní.
Senát Evropského soudu pro lidská práva proto jednomyslně rozhodl, že stěžovatel byl diskriminován v souvislosti s očekáváním toho, že bude moci nerušeně využít svých legálně nabytých majetkových práv, a tím byl porušen článek 14 Úmluvy ve spojení s právem na ochranu vlastnictví (článek 1 Prvního dodatkového protokolu Úmluvy). Stěžovateli byla přiznána náhrada hmotné újmy ve výši 20 tisíc EUR, přičemž výrok o porušení Úmluvy sám o sobě poskytuje dostatečné spravedlivé zadostiučinění za morální újmu, kterou stěžovatel utrpěl. Náhrada nákladů řízení požadována nebyla a soud nepovažoval za nutné o ni rozhodovat.
Doc.JUDr.Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta Univerzity KarlovyZobrazit více
Včera v 15:02

Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

(Vodnar, 16. 1. 2011 17:46)

Začíná boj o zdanění výsluh!
Kalouskův zákon č. 346/2010 Sb. vylezl na světlo Boží :-(
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Vláda dodatečně zdanila o 15% výsluhy ! Tímto si zákonem č.221/1999 Sb.a zákonem -č-361-2003-sb-o-sluzebnim-pomeru-prislusniku-bezpecnostnich-sboru vytřela váda prdel .
Již 1000 veteránů a vysloužilců pripravuje společné právní kroky !
Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

Další návrhy společného postupu sledujte na:

http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545
...
http://www.policejniveterani.cz/nabidka-clenum-nos-pcr/pravni-pomoc?jn9365a8cc=1#jf9365a8cc

http://www.problemyvarmade.cz/Zobrazit vícehttp://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=163607773653545

Vážený pane Tomku

(Není důležité, 15. 12. 2010 12:54)

No to je ubohost... Opravdu Vám jde pouze o tu Vaši výsluhu?

Mimochodem, víte něco o kolektivním vyjednávání mezi odbory a Ministerstvem obrany? Na doplňku kolektivní smlouvy jsem zástupce SOV jako signatáře marně hledal :-)))))

Re: Vážený pane Tomku

(SoptikB, 29. 12. 2010 12:41)

K té ubohosti.. Víte, ono o tu výši výsluhy jde až v první řadě.Tato výsluha a její výše byla přiznána za přesně danných a platných legislativních podmínek.Nejedná se také o žádný tzv. plat nebo příjem. Tato vláda však arogantně a svévolně provedla její zdanění.Kde je jistota,že nebude provedena další "úprava", např . zdanění 25%,30%..? Směšné? Panu Kalouskovi od dob jeho "činnosti" na MO již nevěřím ani to,že se jmenuje Kalousek (pro jeho vlastnosti by bylo asi lepší Hrabousek).Píšete zde o kolektivním vyjednávání.Jaký je výsledek činnosti odborů,MO a osobně pana Vondry ve věci zdanění výsluhového příspěvku=poslanci posvěcené státní krádeži na vysloužilcích? Budu slušný a proto napíši "0"! Jestliže se mýlím,uveďte prosím argumenty.Výsledek však dle mého názoru bude opět "0", jen se to okecá.Pokud někdo máte informace o hromadné žalobě proti státu za tuto sprosťárnu prosím o info na: SoptikB@email.cz. Rád se připojím a podpořím. Jinak se z nás totiž stává stádo ovcí,které je možno "ostříhat" až na kůži.

Soptíku...

(Josef TOMEK, 13. 1. 2011 1:58)

... speciálně na tvůj e-mail ti žádné info psát nebudu (bo nestíhám), ale doporučuji ti sledovat FB http://www.facebook.com/topic.php?uid=163607773653545

Zaregistruj se a piš! A díky :-)

Ubohost?

(Josef TOMEK, 13. 1. 2011 1:52)

1) Opravdu mi nejde pouze o tu moji/naši výsluhu, ale o dodržení slova/slibu/smlouvy, které jsem/jsme od státu v minulosti dostal/i.
2) O kolektivním vyjednávání cosi vím, ale SOV se ke kolektivní smlouvě nepřipojily (proto tam není můj podpis), protože s některými jejími ustanoveními absolutně nesouhlasí. Uvidíme, možná ta příští KS bude lepší a budu ji signovat :-)