Jdi na obsah Jdi na menu
 


Apel na prezidenta republiky

Od: sov.predseda@seznam.cz
Komu: posta@hrad.cz
Kopie: zuzana.rycova@hrad.cz, jiri.weigl@hrad.cz, petr.hajek@hrad.cz, ladislav.jakl@hrad.cz, zdenek.jakubek@hrad.cz, stechm@senat.cz, nemcovam@psp.cz, petr.necas@odsvs.cz
Předmět: Zdanění výsluhových náležitostí
Datum: 15.11.2010, 04:27
----------


Važený pane prezidente,

obracím se na Vás, jménem Samostatných odborů vysloužilců, abyste z titulu své funkce prezidenta republiky odmítl podepsání novely zákona o daních z příjmů, která obsahuje i zdanění výsluhových náležitostí (výsluhového příspěvku a odbytného) 15% srážkovou sazbou.

Samostatné odbory vysloužilců považuji zdanění výsluhového příspěvku za protiústavní, nelogický a nemorální zásah do již přiznaných majetkových práv a konkrétní důvody sdělily Ministerstvu financí v rámci připomínkového řízení (viz příloha). Bohužel, Ministerstvo financí zaslané připomínky argumentačně vůbec nevyvrátilo, ale pouze povýšenecky a arogantně oznámilo, že "Návrh realizuje 1. fázi záměrů Koaliční smlouvy a navazujících úprav reformy veřejných financí a je v souladu s Programovým prohlášením vlády ze dne 4. 8. 2010."

Naneštěstí ani vláda, ani většina poslanců Sněmovny, ba ani většina senátorů, nebyli schopni rozpoznat protiústavnost, nelogičnost a amorálnost tohoto zvráceného návrhu z dílny ministra Kalouska a slepě (až tupě) - hnáni pseudoloajalitou k trojkoaliční vizi o "nízkoschodkovém" rozpočtu - hlasovali ve stavu legislativní nouze (k jehož vyhlášení však nebyl naprosto žádný důvod) i pro 15% zdanění výsluhových náležitostí, které se bezprostředně dotkne několika desítek tisíc vysloužilých i aktivních vojáků, policistů, hasičů, celníků, příslušníků vězeňské služby, justiční stráže, BIS a ÚZSI. Tedy těch, kteří se po mnoho let bezprostředně podíleli a podílejí na zajišťování bezpečnosti České republiky zabezpečováním její svrchovanosti a územní celistvosti, ochranou jejích demokratických základů a ochranou životů, zdraví i majetkových hodnot.

V této souvislosti si neodpustím poznámku, že Ministerstvo obrany i Ministerstvo vnitra vznesly v rámci připomínkého řízení proti zdanění výsluhových náležitostí několik zásadních připomínek, ale bohužel, ani poslanec-ministr vnitra John, ani senátor-ministr obrany Vondra, nebyli schopni v rámci projednávání novely zákona o daních z příjmů na obranu svých vojáků, policistů a hasičů před Sněmovnou a Senátem promluvit, natož aby potom v jejich zájmu hlasovali. Opravdu - smutní hrdinové...

Vážený pane prezidente a vrchní veliteli ozbrojených sil, neopakujte, prosím, chyby ústavních činitelů, kteří svým "turbohlasováním" neuváženě "dotlačili" novelu zákona o daních z příjmů až na Váš stůl, a vraťte novelu zákona zpět Sněmovně k přepracování. Nepřipusťte ohrožení principu právní jistoty, principu ochrany nabytých práv, principu nepřípustnosti retroaktivity, principu zákazu diskriminace a principu dodržování zásady „pacta sunt servanda“ ve vztahu veřejné moci k občanovi, tedy osvědčených právních principů, které jsou podstatnou náležitostí demokratického právního státu.

Za SOV, s poděkováním a úctou

Josef TOMEK
předseda prezidia SOV

 

* * *

Od: Iveta.Zpevackova@hrad.cz
Komu: sov.predseda@seznam.cz
Předmět: odpověď
Datum: 15.11.2010, 16:38:05

----------

Vážený pane Tomku,

prezident republiky Václav Klaus obdržel Váš apel, aby nepodepisoval novelu zákona o daních z příjmů kvůli novému zdanění výsluhových náležitostí 15% srážkovou sazbou.
 
Mohu Vás ujistit, že pan prezident se s Vašimi argumenty seznámil a bere je vážně. Vážně ale také musí brát i další skutečnosti, včetně argumentů, které uvedl předkladatel novely.
 
Novela zákona o daních z příjmů obsahuje mnoho dalších ustanovení. Tyto změny byly navrženy jako jeden z nástrojů, jak alespoň trochu zabrzdit nepřijatelný růst deficitu veřejných financí. Růst, který může přinést skutečnou pohromu pro celý veřejný sektor, pro celou společnost. Mnoho z těchto změn je sporných, tvoří ale jistý celek, který by se při vytahování jednotlivostí zhroutil.
           
Stát si může dovolit bohatou sociální politiku, pokud je bohatý. Pokud stát zchudne - a to je i náš případ, byť ne vlastní vinou ale vinou celosvětové ekonomické krize – nemůže si dovolit náklady v takovém rozsahu, v jakém si je dovolil, dokud byly příjmy veřejných rozpočtů mnohem vyšší.
 
Pan prezident nikdy předem neavízuje, zda některý zákon podepíše či ne. Musí jej nejdřív dostat na stůl v plném znění a finální podobě a dobře si jej prostudovat. V každém případě poté vezme v úvahu dopad jednotlivých změn jak na různé profesní a sociální skupiny, tak na hospodaření státu.
 
Doplňuji ještě, že ani postoj prezidenta republiky není v legislativním procesu konečný, protože Poslanecká sněmovna může případné prezidentské veto přehlasovat silou pouhého jednoho hlasu.
 
S pozdravem     
  
Ladislav Jakl
tajemník prezidenta republiky

 

* * *

Od: sov.predseda@seznam.cz
Komu: posta@hrad.cz
Kopie: ladislav.jakl@hrad.cz, zuzana.rycova@hrad.cz, jiri.weigl@hrad.cz, petr.hajek@hrad.cz, zdenek.jakubek@hrad.cz, stechm@senat.cz, nemcovam@psp.cz, petr.necas@odsvs.cz
Předmět: Veto - zdanění výsluh
Datum: 18.11.2010, 21:46:51
----------

Vážený pane prezidente,

děkuji za odpověď na email Samostatných odborů vysloužilců (SOV) k problematice 15% zdanění výsluhových náležitostí, kterou jsem obdržel od Vašeho tajemníka, avšak, bohužel, se s ní nemohu ztotožnit a mám k ní několik výhrad a poznámek.

Z odpovědi absolutně nevyplývá, které konkrétní argumenty uvedené předkladatelem novely a týkající se zdanění výsluhových náležitostí má pan tajemník na mysli.

Za naprosto přehnanou - až nesmyslnou - považuji narážku na to, že pokud by z novely daňového zákona bylo vyjmuto zdanění výsluhových náležitostí, tak by se panem tajemníkem zmiňovaný „celek změn“ zhroutil. Naopak jsem toho názoru, že z novely zákona o daních z příjmů by se mělo vyjmout vše, co je protiústavní, a tím retroaktivní zásah do již přiznaných majetkových práv na výsluhový příspěvek rozhodně je. Růst deficitu veřejných financí nelze přece řešit pošlapáním hned několika základních principů demokratického právního státu (ty jsem vyjmenoval již ve svém prvním emailu).
 
Jsem potěšen, že Váš tajemník chápe - stejně jako SOV - že výsluhové náležitosti spadají do oblasti sociální politiky, avšak vinu za zchudnutí státu bych nesvaloval pouze na celosvětovou ekonomickou krizi, ale např. i na špatnou státní politiku při výběru daní (daňové sazby, vymahatelnost daní atp.) a sociálního pojištění. To že stát neumí (vlastně spíše „nechce umět“) naplňovat příjmovou stránku veřejných rozpočtů, nemůže přece kompenzovat tím, že podlou (až úchylnou) daňovou manipulací protiústavně zkrátí bývalým vojákům, policistům, hasičům, celníkům, příslušníkům vězeňské služby, justiční stráže, BIS a ÚSZI jejich již nabyté majetkové právo na výsluhový příspěvek.

Je mi zcela jasné, že Váš postoj není v legislativním procesu konečný, protože Sněmovna může Vaše případné veto přehlasovat. Každopádně jsem však přesvědčen o tom, že nepodepsáním novely zákona o daních z příjmů a jeho vrácením k opětovnému projednání - k čemuž Vás znovu jménem SOV vyzývám - byste dal Sněmovně a občanům (a jako vrchní velitel ozbrojených sil - i všem vojákům) jednoznačný signál, že principy demokratického právního státu se musí dodržovat. A možná, že by Váš jednoznačně negativní postoj přesvědčil i Sněmovnu, aby novelu zákona přehodnotila a změnila.
 
Znovu připomínám a zdůrazňuji, že je velice smutné, když se v této věci ministr obrany aktivních ani vysloužilých vojáků nezastal, a to ani jako člen vlády ve Sněmovně, ani jako senátor v Senátu, kde dokonce hlasoval pro zdanění výsluhových náležitostí.

Současně Vás tímto, pane prezidente, žádám o schůzku, na které by Vám bylo možné osobně vysvětlit důvody, pro které SOV považují zdanění výsluhových náležitostí za protiústavní, nemorální a nelogické.

S úctou

Josef Tomek
předseda prezidia SOV

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Princip mravnosti

(Franta, 18. 2. 2011 14:54)

Narazil jsem na tyto stránky a pročetl jsem si článek "Apel na prezidenta republiky".
Nechci brečet jak je uvedeno hned v prvním komentáři, ale je nutno do toho jít - "kdyby jen z principu mravnosti". Taky už bylo v předchozích komentářích řečeno, že dopisy pana předsedy Tomka jsou velmi dobře napsané a v jiném komentáři, že nežijeme v právním státě. Všechno je plně pravdivé, chci se do této diskuze zapojit také několika poznámkami:
1) Apely na pana prezidenta byly nutné, ale nečekal jsem kladný výsledek, rychlost podpisu pana prezidenta také usvědčuje, že své druhé volební období už zahodil tvář nestrannosti a "plně kope za ODS a její odnože".
2) Právní stát ještě zdaleka nemáme a retroaktivitu již naši zákonodárci a političtí představitelé porušili několikrát. Kdo si nastuduje zákony k problému zavedení "poloviční valorizace výsluhy" před desítkou let, tak musí zkonstatovat, že se jedná o totéž jako "zdanění výsluhy" dnes, jen tzv. v bledě modrém. Zdanění výsluhy mne měsíčně připraví cca o 1,5 tisíce, ale poloviční valorizace mne dnes už připravuje měsíčně o 2,5 tisíce, pěkně to za těch 10 let narostlo, vůbec nejde o pár korun. Jen škoda, že tenkráte byl u nás web ještě v plenkách.
3) Nechci být špatným prorokem, ale kladného výsledku asi v Česku nedosáhneme, ale chce to jít do toho hromadně pod odborným vedením, např. SOV nebo založit občanské sdružení, dotáhnout to ještě výš na úroveň EU a jako příklad či precedent využít kauzu u Evropského soudu pro lidská práva "Bucheň versus Česká republika, rozsudek ze dne 22. listopadu 2002, stížnost č. 36541/97".

Re: Princip mravnosti

(Josef Tomek, 22. 2. 2011 16:06)

Díky za příspěvek, k jehož bodu č. 3 si dovolím připsat několik drobných poznámek
- už do toho hromadně "jdeme" pod vedením Sdružení válečných veteránů ČR - viz www.vysluha.jdem.cz
- s ESLP samozřejmě počítáme
- z "kauzy Bucheň" se toho pro nás moc použít nedá = víme z ní, že výsluha je "přiznané majetkové právo", ale především z ní máme zkušenost, že ESLP to skutečně může zarazit!

Proč brečíte?

(Honza, 18. 1. 2011 9:02)

Proč brečíte, že Vám vezmou pár korun, co mají dělat
ti,co museli odejít do důchodu v době,kdy Kalousek pozastavil vyplácení výsluh a policejní důchod po 40letech služby byl 8000Kč.Ne každý mohl čekat ať už ze zdravotních důvodů a pod. na to,až zákon začne platit, bohužel, ani já neměl to štěstí a musel odejít. Možná mě to chvíli štvalo, ale dnes jsem rád, že jsem jakž takž zdravý a mohu si sem tam něco přivydělat a nenervuji se tím, že mi zdaní výsluhu. Bohužel, policisté mají i nižší důchod, než obyčejný dělník ve fabrice. Sice může do důchodu dříve, ale tím pádem mu chybí roky a důchod je vysoký tak, jak by šel do předčasného důchodu.Kdyby na to někdo policisty upozornil před odchodem do důchodu,tak by většina přesluhovala.
Ale dnes už vidím, že není důležité, jak vysoký mám důchod, ale jak dlouho si ho budu moci užívat.
A pánové, ruku na srdce, kdo z Vás, co tak naříkáte
se nadřel v práci víc, než ten dělňas ve fabrice, kterému nikdo žádnou výsluhu nedá? To, že naše vláda stojí za velký kulový víme, ale proboha, kdo je tam zvolil? Na to nestačilo jen těch horních deset tisíc.Takže máme, co jsme chtěli.Přeji Vám všem, co tak naříkáte kvůli zdanění výsluh hlavně zdraví a pevné nervy. Honza

Re: Proč brečíte?

(balpyr, 2. 2. 2011 11:46)

Nevím kde jsi sloužil ty Honzo,ale já byl 40 let výkonným pyrotechnikem!A musíš se mít opravdu fajn když mluvíš o pár korunách mě to dělá tisíce a tvoje přiblbé kecy o fabrice mě urážejí.Táhni k čertu.

Žádost

(mxnop, 3. 1. 2011 13:43)

Dobrý den pane Tomek, můžete mi zaslat nějaké informace jaký bude dál společný postup a jaká budou a jestli vůbec budou nějaké akce - prohlášení - žaloby či stížnosti k nejvyšším orgánům ČR, Ústavnímu soudu ČR popř. mezinárodním soudům a organizacím, týkajících se zdanění výsluh bývalých příslušníků ozbrojených složek. Děkuji Mádlo, Padubice

Re: Žádost

(Josef Tomek, 5. 1. 2011 4:12)

Dopoučuji, připojit se k FB skupině http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545 a sledovat (ale i komentovat) informace tam uvedené

Smutné vkročení do roku 2011

(Radek, 5. 1. 2011 0:37)

Je opravdu smutné, že na začátku roku musíme řešit, takovou nehoráznou drzost, jako je Kalouskovo zločinecké zdanění výsluh a souhlas s jedním kolegou, že tyhle nenažrance už zastaví jedině snad nová revoluce. Tentokrát ale s klackama v rukou...! Ono totiž "Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu,
musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté."
L.N. Tolstoj

Jedině emigraci

(Je to fuk, 20. 12. 2010 16:47)

Je zarážející, že jedině odstěhováním se z ČR se může vysloužilec bránit proti této zvůli naších ústavních činitelů.
Vyloužilec je trestán za to, že zůstavá žít v ČR.
Protože pokud bude žít v zahraničí tak se mu musí vyplácet výsluha nezdaněná.
(aspoň tak jsem pochopil princip zdanění)

nelze vám odeslat e-mail??!

(, 1. 12. 2010 9:00)

Vážený pane předsedo Tomku,
mnohokrát jsem pročítal Vaše stránky a nechal se inspirovat k projednávání nešvarů uvnitř AČR systémově.
Bohužel jak to tak bývá jsem byl označen za rebela a nyní je mi nepokrytě dáváno najevo, že jsem nežádoucí. Zvažuji tedy podání žádosti o zkrácení závazku. Z tohoto důvodu žádám, aby moje identita i pro příště zůstala anonymní.
Jsou však meze, které už překračují rámec mého chápání a jsem překvapen, že jsou v AČR tolerovány a podporovány. Stránky problemyvarmade.cz se zvrhli v osobní útoky a debatu podivné úrovně. Proto chci využít Vašich možností a pohledu na věc koncepčně a konkrétně.
Pokud to bude možné, žádám o osobní pohovor, kde mi sdělíte Váš pohled na věc a zdali jde něco systémově změnit a napravit.
Děkuji
S pozdravem
Omlouvám se že volím tuto formu

Re: nelze vám odeslat e-mail??!

(Josef Tomek, 3. 12. 2010 12:04)

Díky za důvěru, na osobní schůzce se můžeme domluvit přes email sov.predseda@seznam.cz

Těžko říci

(Philadelphia1969, 25. 11. 2010 14:14)

Dobrý den, je to velmi dobře napsáno, avšak těžko říci, zda vám bude vyhověno a budete moci s panem presidentem osobně mluvit. Přeji vám hodně zdaru

Zdanění výsluh

(Jaroslav Janovský, 20. 11. 2010 7:24)

Dobrý den ! Jako bývalého policisty se mě také dotýká zdanění výsluh. Je třeba si uvědomit, že nežijeme v právním státu a podle toho postupovat. Cestu vidím i v organizování všech vysloužilců, kterých se to týká, nejenom armádních, protože málo platné v jednotě je síla. Určitě by se všichni tito lidé nebo doufám, že téměř všichni, byli ochotni podílet a to i finančně na boji proti zdanění výsluh. Nejsmutnější je, že člověk s takovým morálním kreditem, jako je ministr Kalousek prosadil, o co usiloval již mnoho let nazpátek. Zastaví tuhle partu, která vykrystalizovala z voleb někdo?

Organizování vysloužilců

(Josef Tomek, 20. 11. 2010 11:00)

K prvotnímu sjednocování vysloužilců ozbrojených a bezpečnostních složek "bez rozdílu dresu" dochází v rámci FB komunity "Výsluha versus právní stát" na http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545

Časem možná někteří členové této komunity zjistí, že bude vhodné či potřebné přerůst do jiné organizační formy - např. do občanského sdružení...

Re: Zdanění výsluh

(X.Y., 22. 11. 2010 17:44)

Tyhle nenažrance už zastaví jedině snad nová revoluce. Tentokrát ale s klackama v rukou...!

Šetřit KDE a NA KOM (a především PROČ!!!!!)

(Ing. Karel Štěpánovský, 20. 11. 2010 9:36)

Poslanců s příplatkem přibývá. Funkci už má víc než polovina
Jednoduchá hádanka: kolik už je ve dvousetčlenné Sněmovně poslanců-funkcionářů s mnohatisícovým měsíčním příplatkem? K dnešku je jich 111. A to není rozdělování pašalíků konec. Přitom předáci ODS, TOP 09 a VV po volbách slíbili, že se bude šetřit a placených činitelů výrazně ubude tím, že se funkce budou kumulovat.
Právo on-line z 19.11.2010 (na webu - Seznam.cz byl celý článek + rozhovor s ?? poslankyní ODS, která to TVRDĚ KRITIZOVALA!!!!) též