Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvláštní příplatek v jiné než české měně

11. 1. 2008

Předseda prezidia SOV zaslal paní ministryni dopis s tímto textem, v němž ji požádal o iniciaci změny v odměňování vojáků zvláštním příplatkem v jiné než české měně:

"Vážená paní ministryně,

SOV vyslyšely sdělení několika vojáků z povolání k výši zvláštního příplatku v jiné než české měně, kdy vojáci poukazovali na skutečnost, že vlivem snižování kurzu USD pobírají v přepočtu na CZK neustále nižší měsíční částky.

SOV sice vnímají, že odborovým organizacím zastupování vojáků nepřísluší, nicméně vzhledem k tomu, že vojáci nemohou býti odborově organizovaní (na rozdíl např. od policistů), rády se zprostředkování tohoto sdělení ujímají. Navíc v občanské společnosti může každý - tedy i odborová organizace - vyjádřit svůj názor na jakýkoliv problém a požadovat jeho řešení.

V roce 1994 se v zákoně č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, objevuje institut zvláštního příplatku v jiné než české měně, jehož výše byla stanovena nařízením vlády č. 79/1994 Sb. na 700 až 3.000 USD měsíčně a od roku 2003 pak byla jeho výše upravena nařízením vlády. č. 584/2002 Sb. na 700 až 4.000 USD měsíčně.

Ačkoliv již od poloviny roku 2001 dochází k neustálému výraznému poklesu kurzu USD vůči CZK, výše zvláštního příplatku se od roku 2003 již nemění a byla, bohužel, zcela nepochopitelně zakonzervována i nařízením vlády č. 565/2006 Sb.

A nyní konkrétní příklad z mého vojenského života. Na přelomu let 1999/2000 jsem se zúčastnil mise SFOR II na území bývalé Jugoslávie, kde jsem jako vedoucí starší důstojník kontraktační skupiny NSE pobíral měsíčně zvláštní příplatek ve výši 2.200 USD, které jsem si směnil v kurzu cca 37 CZK/USD, což je přibližně 81.500 CZK měsíčně. V současné době může mít velitel kontingentu v Iráku nebo Afghánistánu přiznáno maximálně 4.000 USD měsíčně, což při kurzu cca 17 CZK/USD odpovídá 68.000 CZK měsíčně. Není to paradoxní, že já, jako voják-úředník bez podřízených, jsem byl na zvláštním příplatku honorován po přepočtu na CZK téměř o 20 % lépe než současní velitelé kontingentů v nejrizikovějších oblastech světa? Možná je to až smutné! A to je mezi námi navíc ještě rozdíl osmi lehce inflačních let.

Paní ministryně, podle SOV je nejvyšší čas na okamžitou a radikální změnu výše zvláštního příplatku v jiné než české měně. Současně - v kontextu se začleněním naší republiky do EU a s poukazem na vyšší stabilitu EUR - je zřejmě i čas na změnu základní měny z USD na EUR. Paragraf 12 nařízení vlády č. 565/2006 Sb. by mohl znít např. takto: „Vojákovi, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky, přísluší příplatek ve výši 1 000 EUR až 6 000 EUR měsíčně, popřípadě v rovnocenné výši v USD podle přepočítacího koeficientu České národní banky, od prvého dne do posledního dne výkonu služby v zahraničí. Výši příplatku v rámci tohoto rozpětí a způsob přepočtu na USD stanoví ministr obrany.“

Druhou možnou variantou změny § 12 nařízení vlády č. 565/2006 Sb. by mohlo býti navázání výše zvláštního příplatku přímo na CZK, a to takto: „Vojákovi, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky, přísluší příplatek ve výši 30 000 Kč až 150 000 Kč měsíčně, popřípadě v rovnocenné výši v EUR nebo USD podle přepočítacího koeficientu České národní banky, od prvého dne do posledního dne výkonu služby v zahraničí. Výši příplatku v rámci tohoto rozpětí a způsob přepočtu na EUR a USD stanoví ministr obrany.“ Tato varianta by si však zřejmě vyžádala i nepatrnou změnu zákona č. 143/1992 Sb., kdy by z § 11 odst. 3 mělo být odstraněno „…v jiné než české měně…“

Následně pak navrhujeme změnit příslušné INA a nově přiznat zvláštní příplatky tak, aby zhruba odpovídaly částkám, které vojáci na srovnatelných systemizovaných místech po přepočtu na CZK pobírali v roce 2001.

Věříme, že tato změna bude přínosem i v blízké budoucnosti, kdy mohou nastat závažné problémy při personálním obsazování některých misí (např. africká mise "Battlegroups EU“ v roce 2009). Navrhovaná změna by zcela jistě vytvořila dostatečný manipulační prostor pro diferencované a spravedlivé odměňování každého systemizovaného místa v jednotlivých misích.

Vážená paní ministryně, SOV Vás tímto žádají o iniciaci změny § 12 nařízení vlády č. 565/2006 Sb. a o následné změny v odměňování vojáků zvláštním příplatkem v jiné než české měně.

S úctou, předseda prezidia"