Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hromadné propouštění v roce 2010 nebude...???

3. 8. 2010

Na 1. dubna 2010 svolal NGŠ AČR na základě Úkolového listu MO č. 491/2010-1140 jednání k hromadnému propouštění v souvislosti s OMDZ plánovaným na konec roku 2010. Jednání, kterému byli přítomni NGŠ AČR, NMO-P, ZNGŠ-NŠ, předsedkyně ČMOSA a předsedkyně SOSMO, se za SOV zúčastnil předseda prezidia.

NGŠ sdělil zástupcům odborových organizací, že dne 31. března 2010 podepsal ministr obrany Nařízení k OMDZ/1/. Nařízení má s účinností od 1. ledna 2011 především narovnat organizační struktury v rezortu MO nabourané v důsledku restrikcí z přelomu let 2009/2010 a dále je reakcí na novelu zákona č. 221/1999 Sb., kdy má řešit změny v novém hodnostním uspořádání v rezortu MO, zejména v souvislosti s reinkarnací kategorií poddůstojníků a mužstva od ledna 2011, která vyvolá změny rovněž v hodnostních sborech praporčíků a rotmistrů.

Dále NGŠ vytkl odborářům, že se unáhlili, když v souvislosti s OMDZ veřejně predikovali, že dojde k hromadnému propouštění, a  opakovaně přítomné ujistil, že OMDZ nemá - a ani nikdy o ničem takovém nebylo uvažováno - za cíl hromadné propouštění občanských zaměstnanců či propouštění vojáků z povolání. Prohlásil, že cílem OMDZ je - mimo již uvedené důvody - optimalizace organizačních struktur velitelského charakteru od ministerstva počínaje až po operační velitelství či útvary brigád, kdy budou narovnány organizační struktury a útvary budou zařazeny podle nového charakteru do jednotlivých kategorií, přičemž půjde o kategorie brigádního, praporního a rotního typu.

NGŠ uvedl, že u některých vojáků dojde ke snížení hodností a úpravám některých příplatků dle Metodického pokynu č. 7 a 8, s tím že v současné době je v připomínkovém řízení i nařízení vlády, které má přiřazovat k jednotlivým hodnostem funkce/2/. A dodal, že u některých vojáků i občanských zaměstnanců může dojít, tím že útvar sestoupí do nižší kategorie, i ke změnám v platových třídách.

Na základě uvedeného OMDZ mají operační velitelé předložit na Generální štáb návrhy organizační struktury a mikrostruktur - tedy návrhy tabulek počtů - včetně návrhů popisů práce a návrhů tarifikace do 30. dubna 2010. Zhruba měsíc se budou návrhy tabulek počtů konrolovat a zpřesňovat, aby následně byly předány sekci presonální k verifikaci popisů práce a tarifikací, přičemž nová tarifikace má být kompletně dokončena do 30. června 2010. Teprve potom začnou personální pohovory s lidmi, přičemž všechny změny jsou směřovány k 1. lednu 2011, kdy v souvislosti s OMDZ dojde ke změně tabulek počtů všech útvarů, zařízení a úřadů.

Poté NGŠ seznámil přítomné s konkrétními reorganizačními a redislokačními změnami u jednotlivých útvarů AČR, ale vzhledem k tomu, že tyto informace označil za DŮVĚRNÉ, nebudeme je zde prozatím (až do vyjasnění, zda se skutečně  o utajované informace jedná/3/) uvádět. Jde zejména o formální rušení některých útvarů a jejich slučování či včleňování do stávajících struktur a redislokaci jednoho útvaru. NGŠ též zmínil, že u jedné složky AČR dojde k reorganizaci a redislokaci již k 1. červenci 2010 a dále bez bližší konkretizace konstatoval, že k některým změnám dochází i u ministerských zařízení.

Následovala diskuse, v níž byli zástupci odborových organizací i ze strany NMO-P opakovaně ujištěni, že k hromadnému propouštění z důvodu OMDZ nedojde a současné počty občanských zaměstnanců a vojáků z povolání zůstávají stejné a nikdo je nesnižuje, avšak mezi řečí NMO-P prohodil: "Možná, že budou propuštěni někteří zaměstnanci konkrétních profesí..."

Poté předseda prezidia SOV (P-SOV) vznesl několik dotazů na NMO-P a NGŠ:

1) Je v pořádku, že ministr obrany podepsal OMDZ bez předchozího projednání s odborovými organizacemi? NMO-P odpověděl, že si myslí, že je to v pořádku a NGŠ dodal, že zde není žádné propouštění a tudíž není důvod k projednávání/4/.

2) Proč bylo svoláno jednání k OMDZ a hromadnému propouštění, když se o hromadné propouštění - podle tvrzení NGŠ a NMO-P - vůbec nebude jednat? Nejdříve zavládl všeobecný údiv nad položenou otázkou a teprve když NGŠ osvěžil přítomným paměť odcitováním posledního bodu z úkolového listu ministra, odpověděl NMO-P: „... teď jsme upřestnili, že žádné propouštění není." P-SOV odvětil: "Já jsem sem šel kvůli hromadnému propouštění!" NMO-P prohlásil: "A tady jste se dozvěděl, že žádné hromadné propouštění se nebude konat.“/5/

3) Bude v souvislosti s tímto OMDZ propuštěno z organizace víc jak 30 lidí? NMO-P se otázal: „Odkud 30 lidí?“, P-SOV odpověděl: „Z celého ministerstva obrany, protože to je organizační složka státu - takhle mluví zákoník práce!“, NMO-P odvětil: „Tak to samozřejmě může být.“, P-SOV konstatoval: „Potom to je hromadné propouštění!“, a jelikož NMO-P byl značně rozpačitý a nebyl schopen reagovat, požádal jej P-SOV o písemnou odpověď na to, zda půjde, či nepůjde o hromadné propouštění. Rovněž tak nebyl NMO-P schopen odpovědět na otázku, kolik lidí bude v souvislosti s OMDZ propuštěno a z kterých útvarů, načež si P-SOV povzdechl: „Nejdřív tvrdíte, že o hromadné propouštění nepůjde a potom se dozvíme, že možná o hromadné propuštění půjde…“

4) Mohou odboráři obdržet písemně (např. ve formě odrážek) informace o reorganizaci a redislokaci konkrétních útvarů a velitelství, v rozsahu, v němž jim je NGŠ před chvílí sdělil? NGŠ uvedl, že je neposkytne, jelikož jde o utajovné informace důvěrného charakteru/3/.

5) Jestliže NGŠ seznámil odboráře s reoredi změnami u AČR, kdy budou odboráři seznámeni s reoredi změnami u ministerstva obrany jako ústřeního orgánu? NMO-P sdělil, že: "Zatím žádný dokument není podepsán."/6/

V závěrečné diskusi NMO-P znovu přítomné ujistil, že "... celkový počet rezortu MO se nebude měnit." P-SOV namítl: "To mě nezajímá, mě zajímá, kolik lidí se bude propouštět." NMO-P prohlásil: "To je nepodstatné." P-SOV odvětil: "To je podstatné.", a následně doporučil přítomným zástupcům rezortu MO - zejména NMO-P - aby si ujasnili, co vlastně termín hromadné propouštění znamená. Poté NMO-P znovu deklaroval, že žádné hromadné propouštění není plánováno, ale že neví, co bude po volbách.

* * *

Jak je vidět z již výše popsaného, nebyla otázka případného hromadného propouštění v rezortu MO v roce 2010 vrcholnými funkcionáři rezortu MO jednoznačně zodpovězena. Navíc, především z odpovědí NMO-P, vyplývá, že rezort MO nemá v problematice hromadného propouštění, v souvislosti se schváleným OMDZ, vůbec jasno - ba možná ani polojasno - a NMO-P možná postrádá i kompetentnost k řešení problematiky související s očekávanou reorganizací a redislokací.

* * *

Na doplnění a zpřesnění příspěvku se neustále pracuje - především pořád marně čekáme na vyžádané konkrétní informace o reoredi od NGŠ - ale jak je vidět z korespondence s rezortem MO (viz fotogalerie - reoredi 2010), zaryté mlčení je doplňováno pouze "sterilními" odpověďmi.

Drobným posunem ve věci je, že NGŠ už konečně přestal tvrdit (přičemž na vypracování dvouodstavcové odpovědi potřeboval 9 týdnů!), že jde o DŮVĚRNÉ informace a nyní to zkouší se slůvkem "citlivost" - no, uvidíme - dne 22. června 2010 mu předseda prezidia SOV zaslal žádost o doplnění odpovědi - viz šestý snímek fotogalerie reoredi 2010.

Pozitivní (avšak nevíme na kolik reálné či pravdivé) je ujištění NGŠ, že "...nedojde k rušení systemizovaných míst a z toho vyplývajících propouštění vojáků z povolání ze služebního poměru a hromadného propouštění občanských zaměstnanců." a že "při redislokaci útvarů a jednotek bude všem současným zaměstnancům resortu nabídnuto zařazení v nové organizační struktuře." - no, uvidíme...

Vzhledem k tomu, že NGŠ za více než měsíc nereagoval na žádost předsedy prezidia SOV o doplnění odpovědi, zaslal dne 3. srpna 2010 předseda SOV ministrovi obrany stížnost na nečinnost NGŠ - viz sedmý snímek fotogalerie reoredi 2010.

----------------------------

/1/ Což znamená, že ministr rozhodnutí podepsal bez předchozího projednání s odborovými organizacemi, ačkoli mu ukládá zákoník práce. 

/2/ Zřejmě šlo jenom o přeřeknutí ze strany NGŠ, neboť logicky by to mělo být obráceně - k funkcím přiřadit hodnosti.

/3/ Z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 522/2005 Sb. nevyplývá, že by informace sdělené NGŠ měly charakter utajovaných informací, a proto byl NGŠ dne 6.4.2010 emailem požádán o jejich písemné poskytnutí.

/4/ Avšak § 280 odst. 1 písm. b) zákoníku práce stanovuje zaměstnavateli povinnost projednat s odborovými organizacemi i strukturální změny, které nevyvolají propouštění, přičemž projednáním se rozumí jednání před vydáním rozhodnutím a ne až po jejich podepsání.

/5/ Je pozoruhodné, že se oba vrcholní funkcionáři rezortu MO v průběhu jednání dne 1. dubna 2010 dušovali, že hromadné propouštění nikdy nebylo úmylsem rezortu, avšak přesto byl bod o hromadném propouštění již od 19. března 2010 vepsán do úkolového listu ministra obrany.

/6/ Tak to tedy moc nechápeme, když ministr podepsal OMDZ, a z něho by přece měly vyplývat i veškeré reoredi změny u ústředního orgánu...

 

 

Náhledy fotografií ze složky reoredi 2010

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

reoredis?

(Podněch, 2. 4. 2010 23:14)

A jak to tedy prosím na tom jednání dopadlo? Kromě propouštění asi budou zajímavé redislokace ?!
Můžete zveřejnit podrobnosti OMDZ ?

Ad Pumpa 01.04./01:53

(Josef TOMEK, 1. 4. 2010 7:37)

"Hromadné propouštění" je termín, který vychází ze zákoníku práce a týká se tedy jenom občanských zaměstnanců. Z použití tohoto termínu se dá pouze vydedukovat (bližší podrobnosti mi totiž nebyly sděleny), že půjde o propouštění, které se dotkne nejméně 30 občanských zaměstanců v rámci celého rezortu MO - viz § 62 odst. 1 písm. c).

I když se na vojáky z povolání termín "hromadné propouštění" nevztahuje, osobně předpokládám, že se nové OMDZ dotkne částečně i vojáků. Avšak v jakém rozsahu, to zatím opravdu netuším...

Propouštění vojáků?

(Pumpa, 1. 4. 2010 1:53)

Bude se hromadné propouštění týkat i vojáků?