Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hromadné propouštění v roce 2010 nebude...???

3. 8. 2010

Na 1. dubna 2010 svolal NGŠ AČR na základě Úkolového listu MO č. 491/2010-1140 jednání k hromadnému propouštění v souvislosti s OMDZ plánovaným na konec roku 2010. Jednání, kterému byli přítomni NGŠ AČR, NMO-P, ZNGŠ-NŠ, předsedkyně ČMOSA a předsedkyně SOSMO, se za SOV zúčastnil předseda prezidia.

NGŠ sdělil zástupcům odborových organizací, že dne 31. března 2010 podepsal ministr obrany Nařízení k OMDZ/1/. Nařízení má s účinností od 1. ledna 2011 především narovnat organizační struktury v rezortu MO nabourané v důsledku restrikcí z přelomu let 2009/2010 a dále je reakcí na novelu zákona č. 221/1999 Sb., kdy má řešit změny v novém hodnostním uspořádání v rezortu MO, zejména v souvislosti s reinkarnací kategorií poddůstojníků a mužstva od ledna 2011, která vyvolá změny rovněž v hodnostních sborech praporčíků a rotmistrů.

Dále NGŠ vytkl odborářům, že se unáhlili, když v souvislosti s OMDZ veřejně predikovali, že dojde k hromadnému propouštění, a  opakovaně přítomné ujistil, že OMDZ nemá - a ani nikdy o ničem takovém nebylo uvažováno - za cíl hromadné propouštění občanských zaměstnanců či propouštění vojáků z povolání. Prohlásil, že cílem OMDZ je - mimo již uvedené důvody - optimalizace organizačních struktur velitelského charakteru od ministerstva počínaje až po operační velitelství či útvary brigád, kdy budou narovnány organizační struktury a útvary budou zařazeny podle nového charakteru do jednotlivých kategorií, přičemž půjde o kategorie brigádního, praporního a rotního typu.

NGŠ uvedl, že u některých vojáků dojde ke snížení hodností a úpravám některých příplatků dle Metodického pokynu č. 7 a 8, s tím že v současné době je v připomínkovém řízení i nařízení vlády, které má přiřazovat k jednotlivým hodnostem funkce/2/. A dodal, že u některých vojáků i občanských zaměstnanců může dojít, tím že útvar sestoupí do nižší kategorie, i ke změnám v platových třídách.

Na základě uvedeného OMDZ mají operační velitelé předložit na Generální štáb návrhy organizační struktury a mikrostruktur - tedy návrhy tabulek počtů - včetně návrhů popisů práce a návrhů tarifikace do 30. dubna 2010. Zhruba měsíc se budou návrhy tabulek počtů konrolovat a zpřesňovat, aby následně byly předány sekci presonální k verifikaci popisů práce a tarifikací, přičemž nová tarifikace má být kompletně dokončena do 30. června 2010. Teprve potom začnou personální pohovory s lidmi, přičemž všechny změny jsou směřovány k 1. lednu 2011, kdy v souvislosti s OMDZ dojde ke změně tabulek počtů všech útvarů, zařízení a úřadů.

Poté NGŠ seznámil přítomné s konkrétními reorganizačními a redislokačními změnami u jednotlivých útvarů AČR, ale vzhledem k tomu, že tyto informace označil za DŮVĚRNÉ, nebudeme je zde prozatím (až do vyjasnění, zda se skutečně  o utajované informace jedná/3/) uvádět. Jde zejména o formální rušení některých útvarů a jejich slučování či včleňování do stávajících struktur a redislokaci jednoho útvaru. NGŠ též zmínil, že u jedné složky AČR dojde k reorganizaci a redislokaci již k 1. červenci 2010 a dále bez bližší konkretizace konstatoval, že k některým změnám dochází i u ministerských zařízení.

Následovala diskuse, v níž byli zástupci odborových organizací i ze strany NMO-P opakovaně ujištěni, že k hromadnému propouštění z důvodu OMDZ nedojde a současné počty občanských zaměstnanců a vojáků z povolání zůstávají stejné a nikdo je nesnižuje, avšak mezi řečí NMO-P prohodil: "Možná, že budou propuštěni někteří zaměstnanci konkrétních profesí..."

Poté předseda prezidia SOV (P-SOV) vznesl několik dotazů na NMO-P a NGŠ:

1) Je v pořádku, že ministr obrany podepsal OMDZ bez předchozího projednání s odborovými organizacemi? NMO-P odpověděl, že si myslí, že je to v pořádku a NGŠ dodal, že zde není žádné propouštění a tudíž není důvod k projednávání/4/.

2) Proč bylo svoláno jednání k OMDZ a hromadnému propouštění, když se o hromadné propouštění - podle tvrzení NGŠ a NMO-P - vůbec nebude jednat? Nejdříve zavládl všeobecný údiv nad položenou otázkou a teprve když NGŠ osvěžil přítomným paměť odcitováním posledního bodu z úkolového listu ministra, odpověděl NMO-P: „... teď jsme upřestnili, že žádné propouštění není." P-SOV odvětil: "Já jsem sem šel kvůli hromadnému propouštění!" NMO-P prohlásil: "A tady jste se dozvěděl, že žádné hromadné propouštění se nebude konat.“/5/

3) Bude v souvislosti s tímto OMDZ propuštěno z organizace víc jak 30 lidí? NMO-P se otázal: „Odkud 30 lidí?“, P-SOV odpověděl: „Z celého ministerstva obrany, protože to je organizační složka státu - takhle mluví zákoník práce!“, NMO-P odvětil: „Tak to samozřejmě může být.“, P-SOV konstatoval: „Potom to je hromadné propouštění!“, a jelikož NMO-P byl značně rozpačitý a nebyl schopen reagovat, požádal jej P-SOV o písemnou odpověď na to, zda půjde, či nepůjde o hromadné propouštění. Rovněž tak nebyl NMO-P schopen odpovědět na otázku, kolik lidí bude v souvislosti s OMDZ propuštěno a z kterých útvarů, načež si P-SOV povzdechl: „Nejdřív tvrdíte, že o hromadné propouštění nepůjde a potom se dozvíme, že možná o hromadné propuštění půjde…“

4) Mohou odboráři obdržet písemně (např. ve formě odrážek) informace o reorganizaci a redislokaci konkrétních útvarů a velitelství, v rozsahu, v němž jim je NGŠ před chvílí sdělil? NGŠ uvedl, že je neposkytne, jelikož jde o utajovné informace důvěrného charakteru/3/.

5) Jestliže NGŠ seznámil odboráře s reoredi změnami u AČR, kdy budou odboráři seznámeni s reoredi změnami u ministerstva obrany jako ústřeního orgánu? NMO-P sdělil, že: "Zatím žádný dokument není podepsán."/6/

V závěrečné diskusi NMO-P znovu přítomné ujistil, že "... celkový počet rezortu MO se nebude měnit." P-SOV namítl: "To mě nezajímá, mě zajímá, kolik lidí se bude propouštět." NMO-P prohlásil: "To je nepodstatné." P-SOV odvětil: "To je podstatné.", a následně doporučil přítomným zástupcům rezortu MO - zejména NMO-P - aby si ujasnili, co vlastně termín hromadné propouštění znamená. Poté NMO-P znovu deklaroval, že žádné hromadné propouštění není plánováno, ale že neví, co bude po volbách.

* * *

Jak je vidět z již výše popsaného, nebyla otázka případného hromadného propouštění v rezortu MO v roce 2010 vrcholnými funkcionáři rezortu MO jednoznačně zodpovězena. Navíc, především z odpovědí NMO-P, vyplývá, že rezort MO nemá v problematice hromadného propouštění, v souvislosti se schváleným OMDZ, vůbec jasno - ba možná ani polojasno - a NMO-P možná postrádá i kompetentnost k řešení problematiky související s očekávanou reorganizací a redislokací.

* * *

Na doplnění a zpřesnění příspěvku se neustále pracuje - především pořád marně čekáme na vyžádané konkrétní informace o reoredi od NGŠ - ale jak je vidět z korespondence s rezortem MO (viz fotogalerie - reoredi 2010), zaryté mlčení je doplňováno pouze "sterilními" odpověďmi.

Drobným posunem ve věci je, že NGŠ už konečně přestal tvrdit (přičemž na vypracování dvouodstavcové odpovědi potřeboval 9 týdnů!), že jde o DŮVĚRNÉ informace a nyní to zkouší se slůvkem "citlivost" - no, uvidíme - dne 22. června 2010 mu předseda prezidia SOV zaslal žádost o doplnění odpovědi - viz šestý snímek fotogalerie reoredi 2010.

Pozitivní (avšak nevíme na kolik reálné či pravdivé) je ujištění NGŠ, že "...nedojde k rušení systemizovaných míst a z toho vyplývajících propouštění vojáků z povolání ze služebního poměru a hromadného propouštění občanských zaměstnanců." a že "při redislokaci útvarů a jednotek bude všem současným zaměstnancům resortu nabídnuto zařazení v nové organizační struktuře." - no, uvidíme...

Vzhledem k tomu, že NGŠ za více než měsíc nereagoval na žádost předsedy prezidia SOV o doplnění odpovědi, zaslal dne 3. srpna 2010 předseda SOV ministrovi obrany stížnost na nečinnost NGŠ - viz sedmý snímek fotogalerie reoredi 2010.

----------------------------

/1/ Což znamená, že ministr rozhodnutí podepsal bez předchozího projednání s odborovými organizacemi, ačkoli mu ukládá zákoník práce. 

/2/ Zřejmě šlo jenom o přeřeknutí ze strany NGŠ, neboť logicky by to mělo být obráceně - k funkcím přiřadit hodnosti.

/3/ Z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 522/2005 Sb. nevyplývá, že by informace sdělené NGŠ měly charakter utajovaných informací, a proto byl NGŠ dne 6.4.2010 emailem požádán o jejich písemné poskytnutí.

/4/ Avšak § 280 odst. 1 písm. b) zákoníku práce stanovuje zaměstnavateli povinnost projednat s odborovými organizacemi i strukturální změny, které nevyvolají propouštění, přičemž projednáním se rozumí jednání před vydáním rozhodnutím a ne až po jejich podepsání.

/5/ Je pozoruhodné, že se oba vrcholní funkcionáři rezortu MO v průběhu jednání dne 1. dubna 2010 dušovali, že hromadné propouštění nikdy nebylo úmylsem rezortu, avšak přesto byl bod o hromadném propouštění již od 19. března 2010 vepsán do úkolového listu ministra obrany.

/6/ Tak to tedy moc nechápeme, když ministr podepsal OMDZ, a z něho by přece měly vyplývat i veškeré reoredi změny u ústředního orgánu...

 

 

Náhledy fotografií ze složky reoredi 2010

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

magodo specialist hospital

(Angelemure, 1. 4. 2021 11:06)

ministry of health nigeria https://www.fmohconnect.gov.ng/health_system.html

lagos state budget 2017

(Angelemure, 30. 3. 2021 16:40)

nigeria breaking news https://www.fmohconnect.gov.ng/health_system.html

Forex order types

(ForexArido, 14. 3. 2021 17:22)

دولار فوركس يورو. https://sa.forex-trading-is.com

Железные сваи для фундамента цена

(Charlesval, 6. 2. 2021 14:07)

https://novostroyka63.ru/ - Строительство фундамента

Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

What is the best automated forex trading software

(ForexAdepsy, 5. 2. 2021 21:34)

Калкулатор девизног курса. https://rs.forex-is.com

Фундамент пенза цена

(Charlesval, 23. 1. 2021 12:54)

https://novostroyka63.ru/ - Фундамент для забора цена

Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

Ach jo, jak do dubu :-(

(Klosetcard, 24. 9. 2010 0:08)

Uvádíte, že "předseda SOV zaslal dne 3. srpna 2010 ministrovi obrany stížnost na nečinnost NGŠ".
No a dostal jste nějakou odpověď? Už to je zase skoro dva měsíce.
Jak to tedy je s oněmi redislokacemi schválenými 31. března 2010?

Dub odpovídá :-)

(Josef Tomek, 24. 9. 2010 18:04)

Odpověď od MO už před nějakou dobou přišla - až budu stíhat určitě ji zveřejním (o redislokaci tam ale není ani slovo).

To co říkal NGŠ k redislokaci dne 1.4. zveřejním též (nepamatuji si to ale z hlavy - musím to vyhledat - takže až bude čas, tak to určitě zveřejním).

Re: Dub odpovídá :-)

(Strakonice, 11. 10. 2010 9:08)

Uběhlo zas už dost času...
Tak co třeba toto: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/177652.aspx
? Mluvilo se 1.4. o Strakonicích?

Omluva

(Josef Tomek, 11. 10. 2010 10:40)

Velkej soráč chlape/děvče, ale pochop, že prvosledové jsou pro nás teď dvě věci - hromadné propouštění o.z. v tomto roce a boj proti zdanění výsluh. Ostatní věci jdou fakt stranou (včetně tohoto webu, protože preferenci má teď dění na FB http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545

Kdybych si pamatoval, jestli byla řeč o Strakonicích, tak ti to řeknu, ale já to už nevím a musel bych se zahrabat do svých záznamů. Určitě, až bude klídek, tak to sem vpíšu, ale teď není opravdu čas. Díky moc za pochopení :-)

Re: Omluva

(Ach jo, 13. 1. 2011 22:54)

"Určitě, až bude klídek, tak to sem vpíšu"

Tak další tři měsíce v tahu. Asi nebyl klídek :-(
Na kterou pětiletku to tak odhadujete ?

Re: Re: Omluva

(Josef Tomek, 14. 1. 2011 9:59)

Ne, klídek opravdu nebyl - viz http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545

Předem se děkuje,

(Klosetcard, 1. 10. 2010 21:25)

zejména za ty údaje z 1. dubna.

redislokace?

(Klosetcard, 30. 8. 2010 22:00)

Dobrý den,
tak jak to, prosím, vypadá, s redislokacemi? Pět měsíců pryč .. a info žádné (?) Možná to padlo? S čím vás to tam tedy seznamovali? Tajné to asi není, a tak nemůžete prozradit, co se to peklo? Třeba jen tak, pro historiky ...

rušení posádek

(Klosetcard, 10. 9. 2010 0:32)

Ve čtvrtečním magazínu MF DNES je rozhovor s ministrem dopravy. Říká v něm (str. 20), že se na vládě projednávalo, že "ministerstvo obrany musí rušit některé posádky".
Které to budou?

SOV - informace

(Není důležité, 7. 7. 2010 8:10)

Vážený pane Tomku, se zájmem jsem si přečetl tyto stránky "Vaší" organizace. Na jedné straně se tady stavíte do role jediného "spravedlivého" a snažíte se vzbudit dojem, že bez Vašeho přičinění by všichni v resortu MO vůbec nemohli žít.

Na straně druhé však spousta informací na těchto stránkách jsou jen nesmyslné bláboly. V článku se zmiňujete o dotazech, které jste vznesl v tomto roce na NMO-P - tvrdím, že to není možné - tato funkce byla v rámci MO zrušena již dávno (prostě žádný NMO-P není!). To že Vám zástupci MO neodpovídají ne Vaše dotazy - ano za určitých podmínek to lze považovat za chybu, na druhou stranu pane Tomku, ruku na srdce - kdyby Vám odpověděli hned - budete všude vykřikovat, jak "tam jen sedí, nic nedělají ... a tak můžou hned odpovídat na každý "dopis" co dostanou"...

Navíc "vážený pane předsedo" - tyto stránky se tváří jako velmi seriózní stránky "oficiálního" odborového svazu, ale realita je zase malinko jiná, že?

Je hezké že jsem si přečetl stanovy a jiné dokumenty, ale očekával bych, že zde budou zveřejněna jména oficiálních zástupců tohoto odborového svazu. nějaké kontakty (ne - opravdu nechci Vaše číslo na mobil - ale určitě zde můžete zveřejnit čísla na Váš sekretariát), adresy (poštovní a e-mailové) atd. Dále bych rovněž očekával nějaké statistické údaje - co třeba údaje o členské základně svazu - počet členů popř. jiné demografické údaje (opět nechci "seznam členů" ale souhrnná statistická čísla).

A myslím si že bych mohl pokračovat ale asi toho nechám - jen jsem zvědav, zda ponecháte tento můj příspěvek celý, či zda bude "zredigován" - on se Vám asi nehodí úplně do Vaší "image".

Na závěr - nejsem ani NGŠ AČR, ani MO ani žádný z jejich "tajemníků" a nedostal jsem za úkol Vás napadat - jedná se o mou soukromou iniciativu.

Re: SOV - informace

(Radan, 8. 7. 2010 10:56)

Nenech se předsedo tímhle blbým příspěvkem vyprovokovat a dál se za nás per s ministerskými úředníky a generalitou. My všichni samozřejmě víme, že ti můžeme psát na sov.prezidium@seznam.cz .-)

Re: Re: SOV - informace

(Josef TOMEK, 14. 7. 2010 23:07)

Neboj Radane, nenechám se "vyprovokovat" a rád panu "Nedůležitému" odpovím - akorát nestíhám... (ale snad to do konce tohoto týdne stihnu)

Re: SOV - informace

(Josef TOMEK, 17. 7. 2010 18:11)

Díky moc, pane "Nedůležitý", za komentář, na který se Vám pokusím ve stručnosti odpovědět.

1) Výraz “jediného spravedlivého“ bych osobně nahradil výrazem „na jednoho ze spravedlivých“ :-)
2) Opravdu nechci budit dojem, že „bez mého přičinění by všichni v rezortu MO vůbec nemohli žít“. Tyto stránky slouží především k naplnění ustanovení § 276/5 zákoníku práce, tedy k informování zaměstnanců rezortu MO o činnosti SOV a o obsahu a závěrech informací a projednávání s organizační složkou státu - Ministerstvem obrany a současně mají ambici poukazovat na nepravosti v rezortu MO.
3) Prosím laskavě o konkretizování alespoň několika „nesmyslných blábolů“ z té „spousty informací“, abych se jich mohl pro příště vystříhat.
4) Máte naprostou pravdu, že zkratka NMO-P již před nějakou dobou z „ministerské terminologie“ zmizela, ale SOV i já ji stále používáme a používat budeme, jelikož náměstek Padělek odpovídá (mimo ÚSOD) především za personalistiku, takže to „Péčko“ považuji za naprosto výstižné a logické (a pro většinu zaměstnanců rezortu MO i zcela srozumitelné).
5) Můžete, prosím, vyspecifikovat, co jste myslel výrazem „za určitých podmínek“?
6) Opravdu mi věřte (a píši to s rukou na srdci), že bych určitě nevykřikoval to, co ve svém komentáři uvádíte, ale naopak bych NGŠovu administrativu ocenil.
7) Ujišťuji Vás, že realita je taková, že SOV, které byly založeny dne 11. června 2007 (a nejsou tedy odborovou organizací přetransformovanou z ROH), jsou oficiálním odborovým svazem působícím v rezortu MO, řádně zaregistrovaným dne 13. června 2007 u MV pod IČ 22661671 - viz http://aplikace.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz092.html. A pokud máte skutečně pocit, že se naše stránky tváří seriózně, tak jsem opravdu potěšen. Díky!
8) Oficiálními zástupci SOV jsou: moje maličkost (vlastně, abych „nesmyslně neblábolil“, tak spíše 110 kilogramová „velikost“), jeden 1. místopředseda a jedna místopředsedkyně. Tuto skutečnost jsme řádně a jmenovitě oznámili Ministerstvu obrany a neměli jsme zatím potřebu speciálně exhibovat s našimi jmény na webu. Mimochodem, myslím si, že z příspěvků na webu a příloh k nim je jasné, jak se jmenuji alespoň já a vyplývá z nich i poštovní doručovací adresa SOV.
9) Jednoznačně preferujeme elektronický kontakt, který je od vzniku našich webových stránek uveden v jejich záhlaví a je možné na něj směřovat jakékoliv podněty (a s velkou pravděpodobností se dočkáte i odpovědi). Ale díky moc za „nakopnutí“ – už delší čas jsme se chystali přidat do MENU odrážku KONTAKTY, a tak to i v brzké době konečně učiníme.
10) Vzhledem k tomu, že k telefonování využíváme POUZE soukromých mobilů členů SOV (linku do kanceláře SOV nám MO dosud – rozumějte za 3 roky (!) – nezprovoznilo, ale my se na ně nezlobíme, neboť víme, že má jiné a o moc důležitější úkoly…), takže promiňte, ale žádné telefonní číslo Vám nesdělím.
11) Počty členů Vám rovněž nesdělím – považujeme je za interní údaj SOV, ale prozradím Vám, že procentuální podíl členů činí 71 % a členek je tudíž zbývajících 29 %.
12) Nebojte, neredigujeme! Naopak jsem se pokusil odpovědět na vše, co jste uvedl a pokud Vám moje odpověď nestačí – reagujte buď další odpovědí přímo sem nebo e-mailem na sov.prezidium@seznam.cz)
13) Ubezpečuji Vás, že do „image“ SOV se nám „hodí“ vše, co je pravdivé a správné, resp. přesněji(!) - jen to, co je pravdivé a správné!

"Dočkej času jako husa klasu"

(Klosetcard, 23. 6. 2010 23:27)

Tak dlouho tajili své reorganizační a redislokační změny, při kterých se nemělo hromadně propouštět, až tu máme nové:
"Podle informací Práva se sníží vojákům a zaměstnancům ministerstva obrany platy o pět procent (úspora 500 miliónů), o 36 procent klesne přídavek na bydlení (úspora jedné miliardy), a dojde k propuštění dvou tisíc lidí (úspora 600 miliónů)."